Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Medyada üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. -Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, ideoloji kavramı, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri, söylem kavramı ve söylem çözümlemesi, söylem çözümleme örnekleri, içerik çözümlemesi yöntemi ve örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 5 18 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin ve okuma kavramları
2 Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Temel kavramlar
3 Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Süreçler
4 Metin kavramı ve medya metin türleri
5 İdeoloji kavramı
6 Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure
7 Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce
8 Ara sınav
9 Göstergebilimsel çözümleme örnekleri
10 Söylem kavramı ve söylem çözümlemesi
11 Söylem çözümleme örnekleri
12 İçerik çözümlemesi yöntemi
13 İçerik çözümleme örnekleri
14 Medya okuryazarlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509611 Okuryazarlık kavramını tanımlar.
2 1509612 Kitle iletişim aracı türlerini sayar.
3 1509613 Metin çözümleme yöntemlerini sıralar.
4 1509614 Temel insan ve toplum kuramlarının anahtar kavramlarını tanımlar.
5 1509615 Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek