Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin iletişim süreçlerinin arkasındaki sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel süreçleri tanımasını sağlamak ve iletişim yönetimini bu değişkenler doğrultusunda tasarlayabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demiray, Uğur (2008). Etkili İletişim. Anlara: Pegem Akademi Ergin, Akif, Cem Birol (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık. Tutar, Hasan, M. Kemal Yılmaz (2005). Genel İletişim-Kavramlar ve Modeller. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yalçın S. Kaan, Şengül Murat (2007). Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü ve İşlevleri. Turkish Studies Cilt: 2 Sayı: 2. Şenbay, Nüzhet (2002). Söz ve Diksiyon Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Çevik, Nuri (2002). Konuşma Tekniği. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Ergenç, İclal (2002). Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları. Demiray, Uğur (1994). İletişim Ötesi İletişim (Meta-Communication). Eskişehir: Turkuaz Yayınları. Akşit, Göktürk (1989). Sözün Ötesi-Yazılar. İstanbul: İnkılap Yayınevi. Özbek, Yılmaz (1996). Okumak, Anlamak, Yorumlamak. Ankara: Gündoğdu Yayınları. Taşer, Suat (1996). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları. Muallimoğlu, Nejat (). Bütün Yönleriyle Hitabet. Muallimoğlu Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı vb.) iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
22 Proje Hazırlama 1 33 33
23 Proje Sunma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin Tanımı Ve Temel Bileşenleri
2 İletişim Modelleri
3 Etkili İletişim
4 Etkili İletişim engelleri
5 Konuşma, Diksiyon
6 Konuşma, Diksiyon, Yazma
7 Yazılı iletişim
8 Ara sınav
9 Okuma ve Dinleme
10 Etkili İletişimde Çatışma Yöntemleri
11 Etkili İletişimde Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışlar Süreçler
12 Eğitim Ortamlarında Etkili İletişimin Boyutları
13 Örgütsel İletişim
14 Etkili İletişim Kampanya ve Uygulamaları
15 Etkili İletişim Kampanya ve Uygulamaları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509771 Öğrenci, kişilerarası iletişimin tanımını yapar; iletişim modellerini ve iletişim unsurlarını açıklar.
2 1509772 Etkili iletişim, konuşma, diksiyon konularında bilgi sahibi olur.
3 1509773 Eğitim kurumlarında örgütsel iletişim, etkili iletişim kampanya ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
4 1509774 İletişim modelleri ve etkili iletişimde çatışma yöntemlerini bilir.
5 1509775 Etkili iletişimde bilişsel ve duyuşsal süreçler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek