Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, nitel araştırma teknikleri konusunda kuramsal ve kavramsal bilgiyi anlama, açıklama, nitel bir araştırma önerisi geliştirme, geliştirilen bir öneriyi uygulama, yorumlama ve raporlaştırmaya yönelik öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çeviri: Bütün, M. & Demir, S. B.) Ankara: Pegem Akademi. Creswell, J.W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Creswell, J.W. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri, (Çeviri: Demir, S. B. & Bütün, M.) 2. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi. Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, (Çeviri: Turan, S.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo ile Nitel Veri Analizi, Örnekleme, Analiz, Yorum. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Taşğın, S., Güler, A. &Hacıoğlu, M. B. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bazeley, P. & Jackson, K. (2015). Nvivo ile Nitel Veri Analizi (Çeviri: Bakla, A. & Demir, S. B.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nitel araştırmanın özelliklerinin ve hangi alanlarda etkin olarak kullanıldığının incelenmesi, farklı nitel araştırma tekniklerinin ele alınması, nitel araştırmada veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlaştırma aşamalarının incelenmesi, nitel araştırmaların değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 8 48
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 7 42
34 Okuma 6 7 42
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nitel araştırma yöntemlerinin teorik temelleri
2 Nitel araştırma desenleri
3 Nitel araştırmanın temel aşamaları
4 Nitel araştırmanın temel aşamaları
5 Nitel araştırmalarda örneklem
6 Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri
7 Nitel araştırmalarda verilerin analizi
8 Nitel araştırmalarda verilerin analizi
9 Ara sınav
10 Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik
11 Yapılan nitel araştırmalara ait örneklerin incelenmesi
12 Yapılan nitel araştırmalara ait örneklerin incelenmesi
13 Sosyal Bilimlerde nitel araştırma konusunun incelenmesi
14 Sosyal Bilimlerde nitel araştırma konusunun incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507306 Nitel araştırmanın kavramsal ve kuramsal temellerini açıklar.
2 1507307 Nitel araştırma desenlerini açıklar.
3 1507308 Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik belirleme yöntemlerini tartışır.
4 1507309 Nitel araştırmanın temel aşamalarını uygular.
5 1507310 Nitel araştırmalarda uygun veri toplama araçlarını hazırlar ve veri analiz tekniklerini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 5 3
3 5 3
4 5 4 4 4
5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek