Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

1- Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları tartışmaya açmak. 2- Toplumsal cinsiyetin medyada/yeni medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamak. 3- Bu alanda gerçekleştirilmesi düşünülen lisansüstü çalışmalar için bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Connell, R.W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı yay., İstanbul: 1998 Dilek İmançer, Medya ve kadın, Babil, Ankara, 2006 Jale Parla-Sibel Irzık, Kadınlar dile düşünce, iletişim, Anakara, 2005 Cemal Bali Akal, Siyasi iktidarın cinsiyeti, imge, Ankara, 1994 Zeynep Direk (Der.) Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Yaklaşımlar, YKY, İstanbul, 2007 Firdevs Gümüşoğlu, Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet, ç.e.v., 1996 Sylvette Giet, Özgürleşin! Bu bir emirdir: Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden, Dharma, 2006-09-12 Fatmagül Berktay, Kadın olmak, yaşamak yazmak, pencere yayınları, 1998 Seçil Büker- Ayşe Kıran, Reklamlarda kadına yönelik şiddet, alan yayıncılık, İst. 1999 Şirin Tekeli, Kadınlar için, Alan yayıncılık, İstanbul, 19988 Zeynep Karahan Uslu, Televizyon ve kadın, alfa yayıncılık, İstanbul, 2000 Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde kadın bakış açısından kadınlar, İstanbul, iletişim yayıncılık, 1993 Leslie Steeves, "Feminist Teoriler ve medya Çalışmalrı" Medya, İktidar, ideoloji Der Mehmet Küçük, Ark, Ankara, 1994 Liebet von Zoonen, "Medyaya Feminist Yaklaşımlar" Medya Kültür Siyaset der S. İrvan, Ark, Ankara, 1997 Gülnur Acar Savran, Beden, Emek, Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. (Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik bölümü s. 233-310) Kanat yay. İstanbul: 2004 Eser Köker "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık, 1996. Eser Köker, "Saklı Konuşmalar" Kamusal Alan, Der. , Meral Özbek, HİL, 2004 Gichenbaum L. & S. Orbach. Kadınları Anlamak. A Yayıncılık, İstanbul: 1997 Connell, R.W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı yay., İstanbul: 1998 Dilek İmançer, Medya ve kadın, Babil, Ankara, 2006 Jale Parla-Sibel Irzık, Kadınlar dile düşünce, iletişim, Anakara, 2005 Cemal Bali Akal, Siyasi iktidarın cinsiyeti, imge, Ankara, 1994 Zeynep Direk (Der.) Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Yaklaşımlar, YKY, İstanbul, 2007 Firdevs Gümüşoğlu, Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet, ç.e.v., 1996 Sylvette Giet, Özgürleşin! Bu bir emirdir: Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden, Dharma, 2006-09-12 Fatmagül Berktay, Kadın olmak, yaşamak yazmak, pencere yayınları, 1998 Seçil Büker- Ayşe Kıran, Reklamlarda kadına yönelik şiddet, alan yayıncılık, İst. 1999 Şirin Tekeli, Kadınlar için, Alan yayıncılık, İstanbul, 19988 Zeynep Karahan Uslu, Televizyon ve kadın, alfa yayıncılık, İstanbul, 2000 Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde kadın bakış açısından kadınlar, İstanbul, iletişim yayıncılık, 1993 Leslie Steeves, "Feminist Teoriler ve medya Çalışmalrı" Medya, İktidar, ideoloji Der Mehmet Küçük, Ark, Ankara, 1994 Liebet von Zoonen, "Medyaya Feminist Yaklaşımlar" Medya Kültür Siyaset der S. İrvan, Ark, Ankara, 1997 Gülnur Acar Savran, Beden, Emek, Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. (Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik bölümü s. 233-310) Kanat yay. İstanbul: 2004 Eser Köker "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık, 1996. Eser Köker, "Saklı Konuşmalar" Kamusal Alan, Der. , Meral Özbek, HİL, 2004 Gichenbaum L. & S. Orbach. Kadınları Anlamak. A Yayıncılık, İstanbul: 1997 Butler, Judith ve Athanasiou, Athena (2017). Mülksüzleşme: Siyasaldaki Performatif. (Başak Ertürk, Çev.), İstanbul: Metis. Foucault, Michel (2011). Özne ve İktidar. (Ferda Keskin, haz.), 3. Basım, İstanbul: Ayrıntı. Foucault, Michel (2012). Cinselliğin Tarihi. (Hülya Uğur Tanrıöver Çev.), 4. Basım, İstanbul: Ayrıntı. Grosz, Elizabeth (2011). Deneysel Arzu:Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek. Cogito, Sayı: 65-66, 7-36. Han, Byung Chul (2017). Şeffaflık Toplumu. (Haluk Barışcan, Çev.) İstanbul: Metis. Köse, Elifhan (2014). Sessizliği Söylemek: Dindar Kadın Edebiyarı, Cinsiyet ve Beden. İstanbul: İletişim. Lacan, Jacques (2013). Fallus’un Anlamı. (Saffet Murat Tura, Çev.), İstanbul: Altıkırkbeş. Lazzarato, Maurizio (2015). Göstergeler ve Makineler. (Ferda Nur Demirci, Çev.) İstanbul: Otonom. Lazzarato, Maurizio (2016). Video Felsefe. (Şule Çiltaş Solmaz, Çev.), İstanbul: Otonom. Lovink, Geert (2017). Sosyal Medyanın Dipsiz Kuyusu. (Deniz Esen, Çev.), İstanbul: Otonom. Pendakis, A. Vd. (2017). Toplumsala Bakmak. (Döndü Şahin, Çev.), Ankara: Dipnot.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, iktidar-toplumsal cinsiyet ilişkisi,cinsiyet eşitsizliği, feminist ve queer kuramlar, medyada cinsiyetin inşası, yeni medya ve toplumsal cinsiyet, siber-zorbalık, stalking/sosyal medya tacizi, yeni medyada cinsiyet eşitsizliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 1 5
27 Makale Yazma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 3 27
34 Okuma 14 4 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinsiyet-Toplumsal Cinsiyet Tanımı ve Ayrımı Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya.pptx
2 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya.pptx
3 Toplumsal cinsiyet ve iktidar ilişkisi Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya.pptx
4 Feminist ve queer kuramlar Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya.pptx
5 Feminist ve queer kuramlar https://www.kaosgl.org/
6 Medyada toplumsal cinsiyetin temsili ve yeniden üretimi https://www.academia.edu/1968291/%C4%B0mkans%C4%B1z_Kimlikler_Kimliklere_Direnen_Bedenler_Queer_Performativite
7 Medyada toplumsal cinsiyetin temsili ve yeniden üretimi Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya.pptx
8 ARA SINAV
9 Yeni medyada toplumsal cinsiyet Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya.pptx
10 Siber zorbalık, Mahremiyet, Stalk http://masculinitiesjournal.org/tr-tr/kategori/erkeklik/137/137
https://siberzorbalik.org/
11 Sunum
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
15 Toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisine dair genel tartışma http://masculinitiesjournal.org/tr-tr/kategori/erkeklik/137/137
16 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271831 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını ayırt eder.
2 1271832 Cinsiyet rollerinin toplumsal yapı içinde nasıl öğrenildiğini açıklar.
3 1271833 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımları karşılaştırır.
4 1271834 Kadınların ve LGBTİ bireylerin medyada hangi stereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
5 1271835 Medya içeriklerindeki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örüntülerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek