Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dijitalleşen bir iletişim dünyasında medyanın yapısal dönüşümünü ve bu yapılanmalar içinde reklam ve reklamcılığın güncel bürünümlerini ele almak ve incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Aksoy, A. (2007). Yeni Reklamcılık. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Aktaş, H., Akyol, A.Ç. ve Akyol, M. (2010). Yeni Reklam Aracı ‘Oyunreklam’ın (Advergame) Çocuk Üzerindeki Etkisi, E-Journal of New World Sciences Academy Humanities 5(4): 652-672. - Arens, W. F. (2006). Contemporary Advertising. Boston: Mcgraw-Hill Yayınevi. - Argan, M ve Argan, M.T. (2006). Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve, Sosyal Bilimler Dergisi 2: 231-250. - Bıçakçı, B. (2005). Reklamcılığı Globalleştiren Adam: Marion Harper. İstanbul: Mediacat Yayınları. - Bimber, O. ve Raskar, R. (2005). Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds. ABD: AK Peters Yayınevi. - Cook, G.W.D. (2001). The Discourse of Advertising. Londra: Routledge Yayınevi. - Dirsehan, T. (2010). Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama. İstanbul: İkinci Adam Yayınları. - Dyer, G. (2010). İletişim Olarak Reklamcılık. çev. N. Ö. Taşkıran. İstanbul: Beta Yayınları. - Elden, M. (2005). Glokal Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi, BİLİG 32: 65-82. - Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları. - Elden, M. ve Bakır, U. (2010). Reklam Çekicilikleri. İstanbul: İletişim Yayınları. - Gülmez, M ve Dörtyol, İ.T. (2009). Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık. - Jacobs, H. (2006). Advertising. Avustralya: Career FAQs Yayınları. - Helm, S. (2000). Viral Marketing-Establishing Customer Relationship by ‘Word of Mouse’, Electronic Markets 10(3): 158-161. - Gülsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları. - Mackay, A .(2005). The Practise of Advertising. İngiltere: Butterworth-Heinemann Yayınları. - Mayer, M. (2004). Madison Avenue: Dünyanın En Sıradışı Mesleği Reklamcılık ve Reklamcılar. çev. M. Yurddaş. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. - Monle, L. ve Carla, J. (2005). Principles of Advertising. İngiltere: The Haworth Press. - Sullivan, L. (2002). Satan Reklam Yaratmak. çev. S. Yaman. İstanbul: Mediacat Yayınları. - Sissors, J.S. ve Baron, R.B. (2010). Medya Planı Nasıl Hazırlanır. çev. M. Kesmaz. İstanbul: Mediacat Yayınları. - Shimp, T.A. (2008). Advertising Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing Communications. ABD: Cengage Learning. - Sungur, S. (2007). Bilinçaltı Reklamcılık ve Toplumsal Etkileri, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi 29: 169-182. - Taşkıran, N. Ö. ve Yılmaz, R. (2013). 99 Soruda Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Derin Yayınları. - Taşkıran, N. Ö. ve Yılmaz, R. (2015). Handbook Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age. ABD: IGI-Global Yayınları. - Tungate, M. (2008). Reklamcılığın Global Tarihi. çev. L. Göktem. İstanbul: Mediacat Yayınları. - Wells, W., Brunett, J. & Moriarty, S.E. (1998). Advertising: Principles and Practice. New Jersey: Prentice Hall. - Wernick, A. (1996). Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım. çev. O. Akınhay. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. - Yeshin, T. (2006). Advertising. Londra: Thomson Learning Yayınları. - Yolcu, E. (2005). Bilinçdışı (Bilinçaltı) Reklam Tartışmaları ve Çalışmaları, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi 22: 203-210. - Yılmaz, R. ve Taşkıran, N.Ö. (2013). A Model for Advertising Aestheticization: How an Ad is Aesthetically Created and has an Impact on Audience; Product, Advertising Mood and Target Audience Triangle, International Journal of Research in Business and Social Science 2(1): 40-46.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam, reklamcı reklamcılık, dijital medya, yeni reklamcılık, reklam ekolleri, kapsamına göre reklamcılık türleri, yeni reklam ajansları, yeni reklam ortamları, artırılmış gerçeklik, medya planlama ve dijital medya planlama, yeşil pazarlama ve gerilla reklamcılık, anti reklam ve bilinçaltı reklamcılık, viral reklam, mobil pazarlama, oyuniçi reklamcılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 10 11 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam, reklamcı ve reklamcılık kavramları
2 Dijital medyanın gelişimi
3 Yeni reklamcılığın oluşum süreci
4 Dijital medyanın temel kavramları
5 Reklamcılıkta eski ve yeni yaklaşımlar
6 Farklı coğrafyalardaki reklam anlayışları ve küreselleşme
7 Yerel, ulusal, glokal ve global reklamcılık
8 Ara sınav
9 Yeni reklam ajansları
10 Yeni reklam ortamları, artırılmış gerçeklik kavramı ve uygulamaları
11 Medya planlama ve dijital medya planlama
12 Yeşil pazarlama ve gerilla reklamcılık kavramları
13 Anti reklam ve bilinçaltı reklamcılık kavramları
14 Viral reklam, mobil pazarlama ve oyuniçi reklamcılık kavramları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509394 Reklam, reklamcılık ve yeni medya kavramlarını tanımlar.
2 1509395 Yeni reklam ortamlarını ve uygulamalarını sıralar.
3 1509396 Reklam metinlerini reklamcılığın tarihsel gelişim süreci içerisinde çözümler.
4 1509397 Reklamcılık sektörünün yönelimlerini küresel ticari etkileşim süreci içerisinde değerlendirir.
5 1509398 Reklam, estetik ve ticaret ilişkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 3 3 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek