Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında farklı kültür, kimlik ve aidiyet bağları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları. • Jandt, F. A. (1998). Intercultural Communication (Second edition). California: Sage Publications. • Bilgin, N. (1994). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık. • Bilgin, N. (1999). Kolektif Kimlik (İkinci Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık. • Binark, M. (2006). Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası. Sorulması Gereken Sorular. kültürveiletişim. 9(1), 72-88. • Alver, F. (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı. İstanbul: Der Yayınları. • Kılıçbay, M. A. (2003). Kimlikler Okyanusu. Doğu Batı Düşünce Dergisi. 6(23), 155-159. • Sarı, E. (2010). Kültür, Kimlik, Politika. Mardin’de Kültürlerarasılık. İstanbul: İletişim Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında kültürlerarası iletişim kuramları, kültürlerarası iletişim sürecinde kimliklerin rolü ve medya temsillerinin kültürlerarası iletişim süreci ve kimlik inşasındaki rolü ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
34 Okuma 1 33 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürlerarası İletişim Olgusu
2 Kültürlerarası İletişimde Bariyerler
3 Kültürlerarası İletişim Kuramları
4 Kültürlerarası İletişim Kuramları
5 Kültürlerarası İletişim Kuramları
6 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik Sorunsalı
7 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik Sorunsalı
8 Medya Temsilleri ve Kültürlerarası İletişim
9 Ara sınav
10 Kültürlerarası İletişim Duyarlılığı
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290915 Kültürlerarası iletişim olgusunu tanımlar.
2 1290916 Kültürlerarası iletişimde bariyer işlevi gören faktörleri açıklar.
3 1290917 Kültürlerarası iletişim kuramlarını açıklar.
4 1290918 Farklı kültürler arasındaki iletişim sürecinde kimliğin rolünü ve potansiyellerini analiz eder.
5 1290919 Farklı kültür ve kimliklerin iletişim sürecinde medya temsillerinin rolünü analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek