Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Film Kuramları ve Analizleri Dersi, sinema sanatının özelliklerinin öğrenilmesi konusunda gerekli yapıyı oluşturmak amacındadır. Ders, sinemanın gelişimini yönlendiren kuramların irdelenmesiyle, öğrencilerin, teorik ve pratik yaklaşımlar konusunda geniş şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büker, Seçil, Topçu, Gürhan Y., Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, İstanbul, Kırmızı Kedi, 2010. 2. Braudy, Leo, Cohen, Marshall, Film Theory and Criticism, New York Oxford, Oxford University Press, 1999. 3. Simten, Gündeş, Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yaklaşımları, İstanbul, İnkılâp Yayınları, 2003. 4. Dudley, Andrew, J, Büyük Film Kuramları, çev. İbrahim Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995. 5. Stam, Robert, Film Theory, USA, Blackwell Publishing, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Film kuramlarının yapılanması. Kuramların gerçeklik ve simülasyon kavramları gibi elemanları. Biçimcilik ve Bakhtin Okulu. Gerçekçi Film Kuramı. Yapısalcılık ve sinema. Fransız Film Kuramı. Postyapısalcılık, postmodernizm ve sinema.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 60 1
2 Final Sınavı 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Film kuramının tanımı ve tarihçesi.
2 Erken dönem Sessiz Sinemada Kuram. Temel film kuramlarına giriş.
3 Sinema kuramında Sovyet kurgucularının önemi.
4 Klasik Film Kuramı, Biçimcilik ve Bakhtin Okulu.
5 Avand-garde sinemacılar ve kuram ilişkisi.
6 Sesin sinemaya girişi ve sinema kuramında değişimler. Film dili ve kuram. Yapısalcılık ve sinema ilişkisi.
7 Fransız Film Kuramı: Mitry, Wollen, Metz’in çalışmaları…
8 Ara Sınav.
9 Üçüncü Dünya sineması ve film kuramı.
10 Psikanalitik kuram ve sinema ilişkisi.
11 Feminist kuram ve sinema ilişkisi.
12 Auteur kuramı ve sinema.
13 Kültürel çalışmalar ve sinema kuramındaki değişimler.
14 Dijital kuram ve yeni medya oluşumunun sinemaya etkisi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290924 Sinema sanatı kuramlarına yönelik genel kültür ve bilgi birikimi edinir.
2 1290925 Kuramsal özellikleri, Türk ve Dünya sinemalarının örnekleri üzerinden, farklı teorisyenlerin yaklaşımlarıyla irdeleyerek değerlendirir.
3 1290926 Film kuramlarının sinemaya etkisi üzerine düşünme, yazma ve yorumlama becerisi kazanır.
4 1290927 Film kuramlarının irdelenmesinde bireysel ya da grup çalışması içinde niteliksel ve niceliksel analizler uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek