Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 927003 1 1 8

Dersin Amacı

1- Küreselleşme olgusuna ilişkin temel kavramları tartışmaya açmak. 2- Küreselleşme olgusunun şekillenmesinde bilgi, teknoloji, kültür ve güç ilişkilerinin rolleri konusunda bilgi birikimi sağlamak. 3- Bu alanda gerçekleştirilmesi düşünülen lisansüstü çalışmalar için bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adam Smith "Ulusların Zenginliği" Fernand Braudel "Akdeniz: Tarih Mekan İnsanlar ve Miras" Erişc Hobsbawn "Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı" Immanuel Wallerstein "Dünya-Ekonomi Sistemi" Zygmunt Bauman "Iskarta Hayatlar" Zygmunt Bauman "Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm" Heinrich Gieselberg (haz.) "Büyük Gerileme" Roberto Esposito "Communitas" Wendy Brown "Halkın Çözülüşü" Wendy Brown "Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik" M. Hardt ve A. Negri "İmparatorluk" M. Hardt ve A. Negri "Ortak Zenginlik" E. AKtoprak ve A. C. Kaya "21. Yüzyılda Milliyetçilik" Mark Neocleous "Güvenlik Şiddet Savaş" Robert J. Young "Postkolonyalizm" G. Spivak "Yapısöküm Postkolonyalizm Madunluk" Thomas Lemke "Biyopolitika" Thomas Lemke "Foucualt, Yönetimsellik ve Devlet" Manuel de Landa "Yeni bir Toplum Felsefesi" Chantal Mouffe "Dünyayı Politik Düşünmek"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küreselleşme olgusu, Liberalizm, Marksizm, Dünya-ekonomi sistemi,iktidar ilişkileri ve yönetimsellik, kolonyalizm, postkolonyalizm, prekarite ve güvencesizlik, Alter-küreselleşme, Küresellşemenin Reddi,yeni milliyetçilik, yeni medya.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
10 Tartışma 5 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 1 5
27 Makale Yazma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 3 27
34 Okuma 14 4 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme: Olgu, Süreç ve Kavramlar
2 Küreselleşme ve Liberalizm
3 Küreselleşme ve Marksizm
4 Annales Okulu, Dünya-Ekonomi Sistemi ve Küreselleşmenin Başlangıcı
5 Küreselleşme, Kolonyalizm ve PostKolonyalizm
6 Küreselleşme ve Devlet, İktidar, Güç, Yönetimsellik, Egemenlik
7 Alter-Küreselleşme, Küreselleşmenin Reddi
8 Ara Sınav
9 Küreselleşme, Yeni Irkçılık, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri, Yabancı Düşmanlığı, Nefret Söylemi
10 Küreselleşme, Teknoloji ve Yeni Medya
11 Sunum
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
15 Genel Tartışma
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290957 Küreselleşme olgusunu ve kavramlarını ayırt eder.
2 1290958 Küreselleşme sürecinde teknoloji, bilme biçimleri ve güç ilişkilerini açıklar.
3 1290959 Küreselleşme olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımları karşılaştırır.
4 1290960 Küreselleşme olgusunun medyadaki örüntülerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4
2 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4
3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek