Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Öğrencilerin, medya kuruluşlarının yapısal özellikleri ve ekonomideki yeri konusunda bilgilenmelerini ve bu konuda yorum yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Yoloğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeyyat SABUNCUOĞLU (2016). İşletme, Aktüel, Bursa. Orhan BAYTAR (2013). Teorik ve Pratik açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Çizgi Kitabevi, Konya. Michael KUYUCU (2012). Türkiye'de Medya Ekonomisi, Esen Kitap, İstanbul. Erdal DAĞTAŞ (2013). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Anadolu Üni., Ankara. İlgili Makaleler Halil İbrahim GÜRCAN, İpek KUMCUOĞLU (2017). Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 27 , 149 - 164 Kübra Nur DURAN , İrem YENİCELER , (2019), Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı. Yeni Medya Elektronik Dergisi, Cilt 3 , Sayı 3, 200 - 212 Nurhayat YOLOĞLU (2019). Yakınsama (Convergence ) ve Çapraz Medya (Crossmedıa) Stratejisinin Medya Sektöründe Yansımaları,. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER), 7, 1449-1464 v.d. makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, ekonominin makro ve mikro değerleri ışığında medya işletmelerinin yapısal özellikleri, ürün, üretim ve hizmet stratejileri ile Türkiye’de faaliyet gösteren medya işletmeleri ve gruplarından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya Ekonomisi Kavramı ve Gelişimi MedyEkonmsi-AVYS.doc
2 Medya Ekonomisinde Kullanılan Kuram ve Modeller MedyEkonmsi-AVYS.doc
3 Medya Ekonomisinin Yapısal Özellikleri MedyEkonmsi-AVYS.doc
4 Medya Ekonomisinin Ürün Ve Üretim Yapısı MedyEkonmsi-AVYS.doc
5 Medya Sektöründe Üretim Stratejileri MedyEkonmsi-AVYS.doc
6 Medya Sektöründe Hizmet Stratejileri MedyEkonmsi-AVYS.doc
7 Ekonomik Koşulların Medya Ekonomisine Etkileri MedyEkonmsi-AVYS.doc
8 Medya Sektörünün Piyasa Yapısı (ve Mülkiyet Yoğunlaşması) MedyEkonmsi-AVYS.doc
9 Vize Sınavı
10 Türkiye’de Medya Ekonomisinin Mülkiyet Açısından Yapısal Analizi MedyEkonmsi-AVYS.doc
11 Türk Medya Ekonomisinde Yazılı Basın İşletmeciliği MedyEkonmsi-AVYS.doc
12 Türk Medya Ekonomisinde Radyo-Televizyon kuruluşları MedyEkonmsi-AVYS.doc
13 Türk Medya Ekonomisinde Yer Alan Medya Grupları MedyEkonmsi-AVYS.doc
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509836 Medya ekonomisi kavram ve modelleri tanımlanabilecek,
2 1509837 Medya ekonomisinin ürün ve hizmet stratejileri açıklanabilecek,
3 1509838 Türkiye’de tarihsel süreç içinde medya sektörünün mülkiyet yapısı kavranabilecek,
4 1509839 Türk Medya ekonomisinde yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşları betimlenebilecek,
5 1509840 Türk Medya Ekonomisinde Yer Alan Güncel Medya İşletmeleri ve grupları tanınacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2
2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2
3 2 3 2 2 2 2 1 1 4 2
4 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2
5 1 2 3 2 3 4 1 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek