Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Avrupa ve Türkiye’de medyanın bir parçası olarak basının ve buna paralel diğer medyanın gelişimini, bugünün çoklu medyasının gelişimini ve sorunların özümsenmesini sağlayacak tarihsel perspektifi sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

David Crowley ve Paul Heyer (2001). İletişim Tarihi. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. Peter Burke ve Asa Brigggs (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişimin tarihçesi; yazıdan önce iletişim, Avrupa’da matbaa ve ilk gazetelerin kuruluşunu hazırlayan gelişmeler, Osmanlı Dönemi’nden günümüze Türkiye’de basının gelişimi, özel radyo ve televizyonların kurulması ve buna eşlik eden ekonomik ve siyasi gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 2 25 50
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 6 12 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk insanın haberleşmesi, dil öncesi görsel haberleşme, dil ve toplumsal yaşama geçiş; toplum yaşamında iletişimin önemi. İlkel toplumdan medeniyete geçiş süreci.
2 İletişim Sürecinin Unsurları: Kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle ve geri besleme
3 Osmanlı Dönemi’nde basın, basının özellikleri, ortamlar ve yetkiler.
4 Osmanlı Dönemi sonrası: Kurtuluş Hareketi sürecinde basın; Milli mücadeleye destek veren gazeteler, İstanbul yönetimine destek verenler, basının gelişimindeki etkenler.
5 Cumhuriyet Dönemi’nde basın: Çok partili hayata geçişte Türk basını.
6 Avrupa ve Türk basınında promosyon ve lotaryanın gelişimi, basına olan etkisi.
7 1980 sonrası Türk basını; bu yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak basının geçirdiği değişim ve dönemin önemli gazeteleri.
8 Ara sınav
9 1990 sonrası Türk medyasındaki değişim ve özel radyo ve televizyonların kurulması, yasa dışı özel televizyonlar ve bu bağlı yasa değişimleri.
10 Türkiye’de televizyon yayıncılığına genel bakış; kamu yayıncılığı ve özel televizyonlar, kurulum ilkeleri ve prensipleri.
11 Medyada tekelleşme / sahiplik yapısı; Dünyada ve Türkiye’de tekelleşmenin gelişimi, nedenleri ve sonuçları.
12 Günümüzde medyanın yapısı.
13 Dünyada ve Türkiye’de radyo yayınları; dünü ve bugünü.
14 Medya okuryazarlığının önemi ve işlevleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509746 İletişim ile ilgili kuramları sıralar.
2 1509747 Medya üretiminin unsurlarını açıklar.
3 1509748 İletişimin tarihsel gelişimini bilir.
4 1509749 Sayısal çağda medya içeriklerinin geçirdiği dönüşümü tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek