Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin toplumsal süreçlerle birlikte değişen bir disiplin olduğunu anlatarak halkla ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve yeni yaklaşımları ele almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozkurt Hale, 2014, Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul. Baytekin Pelin, 2015, Halkla İlişkiler Perspektifinden Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkiler kavramını ve alanını etkileyen toplumsal gelişmeler bu ders kavramında tartışılacaktır. TKY, İtibar yönetimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde etik boyut gibi konular işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 10 12 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. halkla ilişkilerde yeni eğilimler 1.pptx
2 Küreselleşme ve uluslararası halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni eğilimler 2.pptx
3 İmaj, itibar yönetimi ve halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni eğilimler 3.pptx
4 Değişen hedef kitle ve halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni eğilimler 4.pptx
5 Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk halkla ilişkilerde yeni eğilimler 5.pptx
6 TKY ve halkla ilişkiler halkla ilişkilerde yeni eğilimler 6.pptx
7 İnternet toplumu halkla ilişkilerde internet.pdf
8 Arasınav yerel yönetimlerde halkla ilişkiler.pdf
9 Sosyal medya ve dijital halkla ilişkiler
10 Yeşil pazarlama, yeşil reklam ve halkla ilişkiler
11 Güncel pazarlama yaklaşımları ve halkla ilişkiler
12 Halkla ilişkiler ve etik
13 Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler
14 Halkla ilişkilerin geleceği
15 Genel tekrar
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290962 Halkla ilişkiler ile toplumsal olaylar arasında ilişkiyi analiz eder.
2 1290963 Halkla ilişkiler alanında yaşanan gelişmeleri tartışır.
3 1290964 Toplumsal süreçlerle halkla ilişkiler disiplini arasında ilişkiyi analiz eder.
4 1290965 Halkla ilişkilerdeki yeni yaklaşımları takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek