Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, siyasal iletişimin öncelikle nasıl bir kuramsal çerçeveye sahip olduğunu ortaya koymak ve ardından özellikle Türkiye örneğinde tarihsel bir bağlamda siyasal iletişim uygulamalarının nasıl bir gelişim dinamiği izlediğini ve kullanım alanı bulduğunu dönemsel bir biçimde ele almaktır. Böylelikle ders kapsamında özellikle Türkiye örneğinde siyaset ve siyasal iletişim faaliyetlerinin arkasında yer alan zihniyeti, ilişkileri, motivasyonları, refleksleri ve süreklilikleri açığa çıkarabilmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdullah Özkan (ed.) (2015). Siyasal İletişimin Odağı. Seçim Kampanyaları. Konya: Eğitim Kitabevi. İsmail Çağlar, Yusuf Özkır (ed.). (2015). Türkiye'de Siyasal İletişim 2007-2015. İstanbul: SETA Yayınları. Erol Çankaya (2015). Siyasal İletişim. Dünya'da ve Türkiye'de. Ankara: İmge Kitabevi. Toplumsal Tarih dergisi makaleler Tarih ve Toplum dergisi makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Siyasal İletişim Olgusu - Siyasal İletişim Enstrümanları - Siyaset, iletişim ve kamuoyu - Siyasal iletişimin tarihsel bağlamı - Tarihsel bağlamda farklı dönemlerde siyasal iletişimin görünümleri - Yakın dönem siyasal partilerin seçim kampanyaları ve siyasal iletişim uygulamaları - Siyasal iletişimde yeni trendler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 75 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 6 5 30
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasal İletişim Olgusu
2 Siyaset, Siyasal İletişim ve Kamuoyu İlişkisi
3 Siyasal İletişimin Profesyonelleşmesi ve Temel Dinamikler
4 Siyasal İletişimin Profesyonelleşmesi ve Temel Dinamikler
5 Türk Siyasasını Açıklayabilecek Anahtar Bir Kavram: Merkez-Çevre İlişkileri
6 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi
7 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi
8 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi - Öğrenci Sunumları Öğrenci Sunumları
9 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi Öğrenci Sunumları
10 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi Öğrenci Sunumları
11 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetleri Öğrenci Sunumları
12 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetleri Öğrenci Sunumları
13 Siyasal iletişimde yeni teknolojiler ve gelişmeler
14 Öğrenci projeleri Öğrenci projeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507268 Siyaset, siyasal iletişim ve kamuoyu arasındaki ilişkileri değerlendirir.
2 1507269 Türkiye'de siyasal iletişimin tarihsel gelişim sürecini analiz eder.
3 1507270 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetlerini açıklar.
4 1507271 Siyasal iletişim alanındaki yeni gelişmeleri tanımlar.
5 1507272 Siyasal iletişimi uygulamalarının ardındaki süreklilik ve ilişkileri analiz eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek