Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders, modern örgütlerde bütünleşik pazarlama iletişimi konularına ve ilgilerine hakim olmasını sağlayacak şekilde tasarlanan ve araştırma ve yazıma dayanan bu ders, günümüz ve öngörülebilir gelecekle ilgili olmaktadır. Öğrenciler, pazarlama iletişimi sektörünün karşılaştığı çeşitli güncel konuları teorik ve uygulama perspektifinden keşfedecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

,

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Daw, J. (2006). Cause marketing for nonprofits: Partner for purpose, passion, and profits. Hoboken, NJ: John Wiley ve Sons. • Safko, L. ve Brake, D.K. (2009). The social media bible: Tactics, tools and strategies for business success. Hoboken, NJ: John Wiley ve Sons, Inc. • Krum, C. (2010). Mobile marketing: Finding your customers no matter where they are. Indianapolis, IN: Que Publishing.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında araştırma ve yazma üzerine kurulu olan Bütünleşik pazarlama İletişimde Seçilmiş Okumalar dersi, öğrencilerin güncel pazarlama iletişimi konuları ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 60 60
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 42 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 27 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş
2 Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü
3 Dijital Çağda Veritabanı Yönetimi
4 Buzz ve Viral Pazarlama
5 Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik, Kullanıcı Tarafından Geliştirilen Reklamlar
6 Sosyal Medya Pazarlaması
7 Mobil Pazarlama
8 Proje Sunumu
9 Proeje Sunumu
10 proje Sunumu
11 Proje Sunumu
12 Proje Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293021 Pazarlama iletişimi ve tüketici arasındaki ilişkiyi, bu alandaki ilgili ilkeleri ve teknikleri kullanarak tartışır. İlgili modern konuda araştırma sürecinin geliştirilmesine katkı sağlar.Hem birincil hem ikincil araştırma yürütür ve seçilen konuda bulgularını değerlendirebilir.
2 1293022 Modern pazarlama iletişimi hakkında detaylı bir bakış açısı ve uygulamacılar tarafından sunulabilen öneriler bütünü geliştirebilir.
3 1293023 Temel pazarlama iletişimi ilkelerini ve tekniklerini tanımlar Güncel konular bağlamında pazarlama iletişimi ilkelerini ve tekniklerini değerlendirir ve uygular.Modern pazarlama iletişimi hakkında detaylı bir bakış açısı ve uygulamacılar tarafından sunulabilen önerileri değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek