Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA611 Sinema ve Kültür 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sinema ve Kültür dersi; sinema çalışmaları alanında yoğunlaşmayı amaçlayan lisansüstü öğrencilere başta temsil kuramı olmak üzere disiplinlerarası yöntemler aracılığıyla cinsiyetçilikten etnik merkezciliğe, kültüralizmden ırkçılığa geniş bir yelpaze içerisindeki yanlı söylemin güdümlediği film örnekleri ile ilgili olarak bir eleştirel perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cinema and Modernity, John Orr, Polity Press, 1993 2. Film, Form and Culture, Robert P. Kolker, Mc Graw Hill, 2001. 3. The Altering Eye, Robert P. Kolker, Oxford, 1983. 4. XIX. yy.’dan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Ü. Oskay Der Yay. 5. Çağdaş Fantazya, Ü. Oskay Ay-ko Y. Postkolonyal Aura, A. Dirlik Boğaziçi Üniv. Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sinema-kültür ilişkisine dair yaklaşımlar tartışılacaktır. Bu çerçevede farklı ülkelerden örnek filmler incelenerek ilgili kuramlar çerçevesinde analizleri yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
34 Okuma 6 25 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
27 Makale Yazma 1 54 54
28 Makale Kritik Etme 1 13 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi, kültürel eleştiri literatürüne temel oluşturan makale ve metinler, film örnekleri hakkında bilgi verilmesi.
2 Sinemada etnikmerkezcilik, avrupamerkezcilik, farklılık, çeşitlilik, çok kültürlülük, kültürlerarasılık temaları.
3 Tarihsel anlatı/ roman geleneği içerisinde birer mit olarak ‘doğu’ ve ‘batı’ tahayyüllerinin ortaya çıkışları, konumlandırılışları.
4 Sinema ve post–kolonyal temalar...
5 Sinema ve aidiyet, farklılık temalarına ilişkin vurguların çözümlenmesi.
6 Filmlerden seçilen bölümlerin izlenip çözümlenmesi: Cehennem Silahı Leathal Weapon ve Zor Ölüm Die Hard serilerinin incelenmesi.
7 Modernite ve sinema.
8 Ara Sınav.
9 Oryantalizm, oxidentalizm ve sinema
10 Filmlerden seçilen bölümlerin izlenip çözümlenmesi: Terminator...
11 Postmodern kültür ve sinema.
12 Makale özetleri ile ilgili öğrenci sunumu. Filmlerden seçilen bölümlerin izlenip çözümlenmesi: Baran (Majid Majidi)
13 Makale özetleri ile ilgili öğrenci sunumu. Filmlerden seçilen bölümlerin izlenip çözümlenmesi: Omar (Hany Abu-Assad)
14 Ödev Sunumları
15 Genel değerlendirme.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499858 Temsil kuramını inceler.
2 1499859 Sinema, film örnekleri ve yanlı söylem ilişkisini tanır.
3 1499860 Küresel ticari sinemanın kül bilim-kurgu örneklerini inceler.
4 1499861 Reklam, televizyon ve sinema anlatılarında ortaya çıkan yeni post-modern ifade tarzlarını tanır.
5 1499862 Disiplinlerarası yöntem doğrultusunda eleştiri yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek