Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Farklı içerik türlerine yönelik medya mesajlarını tasarlamak ve tasarlanmış medya mesajlarını değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fleming, M. & Levie, W.H. (1987). Instructional Message Design: Principles from the Behavioral Cognitive Sciences. Englewood Cliffs, New Jersey. Hashimoto, A., & Clayton, M. (2009). Visual design fundamentals: A digital approach (Third Edition). Cengage Learning, Boston, USA. Malamed, C. (2015). Visual Design Solution. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, Canada.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim sürecinin başlıca öğeleri, kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geribildirim, gürültü. Mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb.), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulama yöntemleri, mesaj tasarımı açısından metailetişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
21 Rapor Sunma 2 1 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 24 24
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 5 3 15
36 Rapor 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, iletişim ve metailetişim
2 Mesaj tasarım ilkeleri: motivasyon
3 Mesaj tasarım ilkeleri: motivasyon
4 Mesaj tasarım ilkeleri: algı
5 Mesaj tasarım ilkeleri: algı
6 Mesaj tasarım ilkeleri: öğrenme
7 İçerik türlerine göre mesaj tasarımı
8 İçerik türlerine göre mesaj tasarımı
9 Ara sınav
10 Mesaj tasarımı ve metailetişim
11 Mesaj tasarımı ve metailetişim
12 Öğretimsel mesaj tasarımı
13 Medya mesajlarının değerlendirilmesi
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528391 Etkili iletişim ve mesaj tasarımı açısından iletişim sürecinin öğelerini ve metailetişim kavramını değerlendirir.
2 1528392 Mesaj tasarımında motivasyon ilkelerini uygular.
3 1528393 Mesaj tasarımında algı ilkelerini uygular.
4 1528394 Mesaj tasarımında öğrenme ilkelerini uygular.
5 1528395 Farklı içerik türlerine yönelik medya mesajlarını tasarlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek