Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA617 Analog ve Dijital Medyada Seçme Konular 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, analog ve dijital medya alanında araştırma yapabilmek için gereken teorik ve yöntembilimsel yetenekleri geliştirmeye dayalı temel altyapıyı vermek; analog ve dijital medyanın kullanımı ve yanlış kullanımı ile ilgili eleştirel bir bakış açısının gelişmesini sağlamak; medya içeriğinin üretim ve tüketiminde söz konusu olan kültürel değişimlerin anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Richard Campbell, Christopher R. Martin, Bettina Fabos; Media & Culture: Mass Communication In Digital Age; 2014 2. N. Katherine Hayles; How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis; The University of Chicago Press; 2012 3. Carrie James; Disconnected: Youth, New Media and Ethics Gap; The MIT Press; 2014 4. Adrian Athique; Digital Media and Society An Introduction; Polity Press; 2013 5. Paul Messaris, Lee Humpreys; Digital Media: Transformation in Human Communication; Peter Lang Publishing; 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği analog (ya da geleneksel) medya ve dijital medya bağlamında ortaya çıkan gelişmeleri, değişimleri ve ön çıkan temel konuların incelenmesini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog ve Dijital Medya Kavramları, Tarihçe
2 Analog ve Dijital Medyanın Gücü ve Etkileri
3 Medya Toplumu, Geleneksel Medya Toplumu, Dijital Medya Toplumu
4 Analog Medyada İçerik Üretimi ve Yönetimi
5 Dijital Medyada İçerik Üretimi ve Yönetimi
6 Transmedya ve Anlatım
7 Analog ve Dijital Medya Ekonomi Politiği
8 Arasınav
9 Analog ve Dijital Medyada Kültür, Temsiliyet ve Kimlik
10 Analog ve Dijital Medyada Siyasal İletişim ve Toplumsal Hareketler
11 Analog ve Dijital Medya İçin İzlerkitle Ölçümleme ve Değerlendirme Yöntemleri
12 Analog ve Dijital Medya Etiği
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509801 Öğrenci bu ders kapsamında,analog ve dijital medyaya ilişkin temel kavramları bilir.
2 1509802 Analog ve dijital medyanın izlerkitle üzerindeki etkilerini bilir.
3 1509803 Analog ve dijital medyada içeriğin nasıl üretildiğini ve yönetildiğini kavrar.
4 1509804 Analog ve dijital medya bağlamında kültür, temsiliyet ve kimlik sorunsallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
5 1509805 İzlerkitle ölçümleme ve değerlendirme yöntemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek