Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, modern örgütlerde bütünleşik pazarlama iletişimi konularına ve ilgilerine hakim olmasını sağlayacak şekilde tasarlanan ve araştırma ve yazıma dayanan bu ders, günümüz ve öngörülebilir gelecekle ilgili olmaktadır. Öğrenciler, pazarlama iletişimi sektörünün karşılaştığı çeşitli güncel konuları teorik ve uygulama perspektifinden keşfedecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Daw, J. (2006). Cause marketing for nonprofits: Partner for purpose, passion, and profits. Hoboken, NJ: John Wiley ve Sons. • Safko, L. ve Brake, D.K. (2009). The social media bible: Tactics, tools and strategies for business success. Hoboken, NJ: John Wiley ve Sons, Inc. • Krum, C. (2010). Mobile marketing: Finding your customers no matter where they are. Indianapolis, IN: Que Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında araştırma ve yazma üzerine kurulu olan Bütünleşik pazarlama İletişimde Seçilmiş Okumalar dersi, öğrencilerin güncel pazarlama iletişimi konuları ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 22 22
21 Rapor Sunma 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 63 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
34 Okuma 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş
2 Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü
3 Dijital Çağda Veritabanı Yönetimi
4 Buzz ve Viral Pazarlama
5 Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik, Kullanıcı Tarafından Geliştirilen Reklamlar
6 Amaca Yönelik Pazarlama
7 Sosyal Pazarlama
8 Yeşil Pazarlama
9 Proje Sunumu
10 Proje Sunumu
11 Gerilla Pazarlama
12 Mobil Pazarlama
13 Sağlık İletişimi & Pazarlama
14 Proje Sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528372 Pazarlama iletişimi ve tüketici arasındaki ilişkiyi, bu alandaki ilgili ilkeleri ve teknikleri kullanarak tartışır. İlgili modern konuda araştırma sürecinin geliştirilmesine katkı sağlar.Hem birincil hem ikincil araştırma yürütür ve seçilen konuda bulgularını değerlendirebilir.
2 1528373 Modern pazarlama iletişimi hakkında detaylı bir bakış açısı ve uygulamacılar tarafından sunulabilen öneriler bütünü geliştirebilir.
3 1528374 Temel pazarlama iletişimi ilkelerini ve tekniklerini tanımlar Güncel konular bağlamında pazarlama iletişimi ilkelerini ve tekniklerini değerlendirir ve uygular.Modern pazarlama iletişimi hakkında detaylı bir bakış açısı ve uygulamacılar tarafından sunulabilen önerileri değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek