Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Haber üretim ve İletişim sürecinde algılama sürecinin önemini belirtmek. Öğrencileri, Algılama Yönetimi ve uygulanma biçimleri açısından bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Professor Özlem Akgüç Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Karabulut, Bilal, Algı Yönetimi, Alfa Yayıncılık,2014, İstanbul.- Davies, Gary vd, Corporate --- • Reputation and Competitiveness,London: Routledge, 2003.-Charles J. Fombrun, Reputation, Harvard Business School Press, 1996 • Peltekoğlu, Filiz Balta .Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul: Beta Yayınları, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında halkla ilişkiler, iletişim ve haber üretim süreçlerinde algı yönetim ile ilgili konular ele alınmaktadır. Algı yönetimi ile ilgili konular medya ile ilgili örneklerler ile birlikte değerlendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 20 1
19 Beyin Fırtınası 1 20 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 40 1
42 Seminer 1 30 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
24 Seminer 1 80 80
27 Makale Yazma 1 51 51
29 Bireysel Çalışma 2 25 50
34 Okuma 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasi mühendislik, toplum mühendisliği, kamu diplomasisi
2 Subliminal mesajlar, zihin kontrolü
3 Psikolojik savaş, sosyal medya ve bilgi savaşları
4 Propaganda, algı ve imaj yönetimi
5 Markalaşma stratejileri, algı yönetimi ve iletişim stratejileri
6 Güvenliğin algı boyutu, dış politikanın algı boyutu
7 Algılama yönetimi ile ilgili medya örnekleri analizi
8 Algılama yönetimi ile ilgili medya örnekleri analizi
9 Proje ödevi sunum
10 Proje ödevi sunum
11 Proje ödevi sunum
12 Proje ödevi sunum
13 Proje ödevi sunum
14 Proje ödevi sunum
15 Proje ödevi sunum
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313136 Algılama süreci ile ilgili her türlü kavramı kullanır.
2 1313137 Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim süreci içerisinde algı yönetimi ile ilgili örnekler tanımlar.
3 1313138 Sözel iletişimde Algılama Yönetiminin uygulamalarda nasıl yer aldığının bilir.
4 1313139 Yazılı iletişimde Algılama Yönetiminin uygulamalarda nasıl yer aldığının bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek