Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı sanat akımlarının ana hatlarıyla anlatılması ve her akımın sinemayla ilişkilendirilerek örnek filmlerle sanat sinema arasındaki ciddi ilişkinin ele alınması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sinemasında Akımlar, Der. Linda Badley, Doruk Yayınları 20.yy Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık, Dünya Sinemasında Akımlar, Esin Coşkun, Phoenix Yayınları Üçüncü Sinema, Battal Odabaş, Agora Kitaplığı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanattaki akımlar ve sinemadaki farklı yaklaşımlar ders kapsamında etraflıca incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
27 Makale Yazma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 14 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
34 Okuma 14 20 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat Nedir? İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (1. Hafta).pptx
2 Sanat akımı nedir? Ne şekilde belirlenir? İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (2. Hafta).pptx
3 Sanatın kısa tarihi İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (3. Hafta).pptx
4 Klasisizm ve Avrupa’da uyanış İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (4. Hafta).pptx
5 Modernizm ve Postmodernizm ve Sinema İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (5. Hafta).pptx
6 Emspreyonizm ve Sinema İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (6. Hafta).pptx
7 Ekspresyonizm ve Sinema İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (7. Hafta).pptx
8 Sinema’da ekspresyonist örnekler İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (8. Hafta).pptx
9 Arasınav
10 Sürrealizm ve Sinema İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (10. Hafta).pptx
11 Feminizm ve Sinema İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (11. Hafta).pptx
12 Feminist Sinema filmlerine örnekler İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (12. Hafta).pptx
13 Sanat ve Sinemanın genel bağlamı hakkında teoriler İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (13. Hafta).pptx
14 Sanat ve Sinemanın genel bağlamı hakkında teoriler İMA601 Sanat Akımları ve Sinema (14. Hafta).pptx
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270620 Sanattaki farklı akımları sıralar
2 1270621 Sanata toplumsal bakış açıları geliştirir
3 1270622 Sanat akımları ve sinema arasındaki bağlantıları tartışır
4 1270623 Sanat kuramlarını bilir ve filmleri sanat akımlarıyla ilişkilendirerek çözümler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 3 4
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek