Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Fonksiyonel analizin temel kavram ve teoremlerini vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Cenap DUYAR, Doç.Dr. Birsen SAĞIR DUYAR, Doç.Dr. İlker ERYILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Hakan AVCI, Yrd.Doç.Dr. Ayşe SANDIKÇI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Appl. A.H. Kolmogonov, S.V. Fomin, Introductory Real Analysis. W. Rudin, Functional Analysis.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölüm Uzayları, Çarpım Uzayları, Doğrusal fonksiyoneller, Dual Uzaylar, Riesz Temsil Teoremi, Bir altuzayın duali, Yansımalı Uzaylar, Zayıf ve zayıf* topolojileri, Zayıf ve zayıf* topolojilerinde tamlık, Alaoglu Teoremi, Kompakt konveks kümeler, Vektör değerli integral, Ascoli-Arzela Teoremi, Stone-Weierstrass Teoremi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bölüm Uzayları
2 Çarpım Uzayları
3 Doğrusal fonksiyoneller
4 Dual Uzaylar
5 Riesz Temsil Teoremi
6 Bir altuzayın duali
7 Yansımalı Uzaylar
8 Arasınav
9 Zayıf ve zayıf* topolojileri
10 Zayıf ve zayıf* topolojilerinde tamlık
11 Alaoglu Teoremi
12 Kompakt konveks kümeler
13 Vektör değerli integral
14 Ascoli-Arzela Teoremi
15 Stone-Weierstrass Teoremi
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105793 1467632 Bölüm ve çarpım uzaylarını kavrayabilme.
105794 1467633 Riesz temsil teoremini anlayabilme.
105795 1467634 Dual uzayları ve yansımalı uzayları algılayabilme.
105796 1467631 Ascoli-Arzela ve Stone-Weierstrass teoremlerini kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
105793 1
105794 4
105795 3
105796 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek