Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,matematik ve fizikteki özel fonksiyonların nasıl kullanıldığını tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir, Yrd. Doç.Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Special Function (George E.Andrews,Richardd Askey,Ranjan Roy) Special Function (An Introduction to the Classical Functions of Mathematical Pyhsics)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fourier dönüşümleri ve uygulamaları, Laplace dönüşümleri ve uygulamaları, gamma fonksiyonları, beta fonksiyonları, Dirichlet integralleri, Bessel fonksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fourier dönüşümleri ve uygulamaları
2 Fourier dönüşümleri ve uygulamaları
3 Fourier dönüşümleri ve uygulamaları
4 Fourier dönüşümleri ve uygulamaları
5 Laplace dönüşümleri ve uygulamaları
6 Laplace dönüşümleri ve uygulamaları
7 Laplace dönüşümleri ve uygulamaları
8 Laplace dönüşümleri ve uygulamaları
9 beta fonksiyonları
10 gamma fonksiyonları,
11 Dirichlet integralleri,
12 Dirichlet integralleri,
13 Bessel fonksiyonları.
14 Bessel fonksiyonları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114337 1243575 Fourier dönüşümleri öğrenilir
114338 1243576 Laplace dönüşümleri öğrenilir
114339 1243578 Gama ve beta fonksiyonları öğrenilir
114340 1243579 Dirichlet integralleri öğrenilir
114341 1243577 Bessel fonksiyonları öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
114337 1
114338 2
114339 3
114340 3
114341 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek