Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Fuzzy Topolojinin temel kavramlarını ve ispat yöntemlerini vermek, ileri düzeyde topolojik kavramları kavratmak,fuzzy matematiksel yapı üretebilme, diğer disiplinlerle irtibatını sağlayabilme becerisini ve yetisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Servet Kütükcü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Munkres, J.P., Topology; A First Course, Prentice Hall, USA [2] Dugundji, J., Topology, Ally & Bacon Inc., Boston [3] Kelly, J.L., General Topology, Van Nostrand Comp., New York [4] Yıldız, C., Genel Topoloji, Gazi Ünv. Yayını, Ankara [5] Aslım, G., Genel Topoloji, Ege Ünv. Yayını, İzmir

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel bilgiler, fuzzy dizi, fuzzy dizinin yakınsaklığı, fuzzy süreklilik ve fuzzy dizisel süreklilik, fuzzy ağı, fuzzy ağın yakınsaklığı, fuzzy ağsal süreklilik, fuzzy ağın kapanış noktası, fuzzy aşkın ağ, aşikar fuzzy aşkın ağ, fuzzy süzgeç, ayrık-atomik-Frechet fuzzy süzgeci, fuzzy süzgecin tabanı, bileşen fuzzy süzgeç tabanı, fuzzy süzgecin alt tabanı, fuzzy ağın oluşturduğu fuzzy süzgeç, fuzzy süzgece dayanan fuzzy ağ, aşkın fuzzy süzgeç ve tabanı, fuzzy süzgecin yakınsaklığı, fuzzy süzgeç ve fuzzy süzgeç tabanının kaplama noktası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel bilgiler
2 Fuzzy dizi
3 Fuzzy ağsal süreklilik
4 Fuzzy ağın kapanış noktası
5 Fuzzy aşkın ağ
6 Aşikar fuzzy aşkın ağ
7 Fuzzy süzgeç
8 Ayrık-atomik-Frechet fuzzy süzgeci
9 Fuzzy süzgecin tabanı
10 Bileşen fuzzy süzgeç tabanı
11 Arasınav
12 Fuzzy süzgecin alt tabanı
13 Fuzzy ağın oluşturduğu fuzzy süzgeç
14 Fuzzy süzgece dayanan fuzzy ağ
15 Aşkın fuzzy süzgeç ve tabanı
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108301 1243821 Daha önce öğrendikleri üzerine yeni bilgiler koymak
108302 1243818 Fuzzy dizileri ,fuzzy ağları ve fuzzy süzgeçleri fuzzy topolojik uzaylarda kullanmak.
108303 1243819 Özelliklerine göre fuzzy uzayları sınıflandırmak.
108304 1243820 Fuzzy Ağdan süzgeç, fuzzy süzgeçten ağ elde edebilmek
108305 1243822 Fuzzy Uzaylarda yakınsaklık ile sosyal hayatı ilişkilendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
108301 1
108302 3
108303 3
108304 3
108305 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek