Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTM607 Türk Din Musikisi I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

— Lisansüstü öğrencilerine Türk Din Musikisi formlarını belirgin özellikleriyle kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

— 1- Özcan, Nuri, Dini Musikinin Mahiyeti ve Hususiyetleri, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 2- Sezgin, Bekir Sıtkı, Dini Musiki Formları, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 3- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul. 4- Özalp, M. Nazmi, 2000, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı,I-II, İstanbul. 5- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

— Türk Din Musikisi formları, özellikleri, icra edildiği yerler ve icra özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
27 Makale Yazma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dini Musiki’nin tarifi, Türk Din Musikisi’nin mahiyeti ve özellikleri
2 Türk Din Musikisi’nin sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmadaki etkenler.
3 Türkler’in İslamiyet’i kabulünden önce var olan dini musiki formları
4 Ezanlar, Kamet, Tesbih Duası, Mahfel Sürmesi ve bunların icra özellikleri
5 Salâlar, Salât ü Selamlar ve icra özellikleri
6 Temcid ve Münacaat’ın icra özelliği
7 Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, Telbiye ve icra özellikleri
8 Arasınav
9 Kaside ve Naatler; bunların icra özellikleri
10 Mevlid; bölümleri ve icra özellikleri
11 İlahi, Tevşih, Şuğul, Terviha örnekleri
12 Mevlevi Ayinleri
13 Mi‘raciye
14 Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri
15 Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512809 Türk Din Musikisi’nin Türk Musikisi’ne katkılarını yorumlayabileceklerdir.
2 1512810 Türk Din Musikisi formlarından bazı örnekleri icra özelliklerini değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama