Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ318 Gk Seçmeli II (İşitme Engelliler İçin Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Öğretimsel Uyarlamalar)) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

İlköğretim eğitim programının amaçlarını tartışabilecektir, eğitim ve öğretimin ilkelerini ve programın uygulamasıyla ilgili genel esasları incelemek, öğretim programını işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre konu açılımları yaparak uyarlamak, farklı düzeylerde işitme engelli öğrenciler için grup dil dersi ve birebir eğitim derslerini planlamak ve uygulamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretimin genel amaçları, esasları, ilkeleri ve özel eğitimin amaçları, esasları ve ilkeleri, ilköğretim ders programlarının tanıtılması, işitme engelli öğrencilere uygunluğunun tartışılması, ilköğretim programının konu içerikleri, bu içeriğin özel eğitim programları içeriği ile karşılaştırılması, işitme engelli öğrenciler için birinci sınıf düzeyinde ''Evimiz ve ailemiz'' ünitesinin haftalık ders programının birlikte hazırlanması, ilköğretim programının öğretim yöntemleri, işitme engellilerde özel öğretim yöntemleri ve karşılaştırılması, ilköğretim öğretim programlarını farklı düzeylerdeki işitme engelli öğrencilere uyarlama, ilköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim materyalleri, işitme engellilerde kullanılan öğretim materyalleri ve bunların karşılaştırılması, ilköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim yöntemleri ve teknikleri, işitme engellilerde kullanılan özel öğretim yöntemleri ve teknikleri , ilköğretim öğretim programlarında kullanılan değerlendirme yöntemleri, işitme engellilerde kullanılan değerlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
10 Tartışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretimin genel amaçları,esasları ve ilkeleri.
2 İlköğretim ders programlarının tanıtılması, işitme engelli öğrencilere uygunluğunun tartışılması
3 İlköğretim programının konu içerikleri, bu içeriğin özel eğitim programları içeriği ile karşılaştırılması
4 İşitme engelli öğrenciler için ilköğretim ders programı hazırlama yöntemleri, ' Okulumuz' ünitesinin haftalık ders programının birlikte hazırlanması
5 İşitme engelli öğrenciler için birinci sınıf düzeyinde 'Evimiz ve ailemiz' ünitesinin haftalık ders programının birlikte hazırlanması
6 İlköğretim programının öğretim yöntemleri, işitme engellilerde özel öğretim yöntemleri ve karşılaştırılması
7 İlköğretim öğretim programlarını farklı düzeylerdeki işitme engelli öğrencilere uyarlama
8 İlköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim materyalleri, işitme engellilerde kullanılan öğretim materyalleri ve bunların karşılaştırılması
9 Arasınav
10 İlköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim yöntemleri ve teknikleri, işitme engellilerde kullanılan özel öğretim yöntemleri ve teknikleri
11 İlköğretim öğretim programlarında kullanılan değerlendirme yöntemleri, işitme engellilerde kullanılan değerlendirme yöntemleri
12 İlköğretim öğretim programlarında kullanılan değerlendirme yöntemleri, işitme engellilerde kullanılan değerlendirme yöntemleri
13 İlköğretimin farklı sınıflarına ilişkin yıllık plan, ünite planı, ders planı hazırlama. İşitme engelli öğrenciler için bu planların uyarlanması ve birebir çalışma planı hazırlama
14 İşitme engelli öğrenciler için farklı sınıflarda ve farklı dil ve bilgi düzeyindeki öğrenciler için grup dil dersi planı ve birebir çalışma planı yazma, planların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254370 İlköğretim programının amaçlarını tartışırlar.
2 1254371 İlköğretim programının ders içeriklerini tartışırlar.
3 1254374 İlköğretim programının öğretim yöntemlerini tartışırlar.
4 1254372 İlköğretim öğretim programlarını farklı düzeylerdeki işitme engelli öğrencilere göre uyarlarlar
5 1254373 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir ve grup dil dersi planlayabilecektir.
6 1254375 İlköğretimin farklı sınıflarına devam eden işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir çalışmanın amaçlarını belirler.
7 1254376 İşitme engelli öğrencinin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir çalışmanın materyallerini belirler.
8 1254377 İşitme engelli öğrencinin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir çalışmanın yöntemini belirler.
9 1254378 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan her bir işitme engelli öğrenci için birebir çalışma planı hazırlar.
10 1254379 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrenciler için grup eğitimlerinin amaçlarını belirler.
11 1254380 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrencilerin grup eğitiminin materyallerini belirler.
12 1254381 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrenciler için grup eğitiminin yöntemlerini belirler.
13 1254382 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrenciler için grup eğitimi planı hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek