Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH613 İnfertilite Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerine ve infertil çiftlerde tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı teorik bilgi verme, bu kapsamda bakım becerisi kazandırma, infertil çiftlere özgü fiziksel, psiko-sosyal sağlık sorunlarını belirleyebilme ve sorunlarını çözümlemede sağlık bakım planı geliştirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPATAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Şirin A. (Eds.) (2008). Kadın Sağlığı. İstanbul. Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti. • Kişnişçi, HA., Gökşin, E., Durukan, T., Üstay, K., Ayhan, A., Gürgan, T., Önderoğlu, LS. (1996). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara. Güneş Kitabevi • Şirin A. (2001). Tüp Bebek Uygulması ve Bu Uygulamalardan yararlanan Çiftlere Yaklaşım. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi • Lowdermilk, D.L. and Perry, S. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. 9nd. Edition. St. Louis, Missouri: Mosby • Taşkın L, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği VII Baskı, Sistem Ofset, Ankara 2005. • Beji N K. İnfertilite Hemşireliği İstanbul Ekim 2009 • Beckmann C, Ling F., Barzansky B.M. et al. Obstetrics and Gynecology. Sixth edition. 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertiliteye giriş, Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans – prevelans, preimplatasyon genetik tanı, infertilite ve cerrahi, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri’nde hemşirelik yaklaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 0 0 0
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertiliteye giriş Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
2 Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans – prevelans Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
3 İnfertilite tedavisinde son gelişmeler Preimplantasyon genetik tanı Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
4 İnfertilite ve cerrahi, İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde hemşirelik yaklaşımı Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
5 Yardımcı üreme tekniklerinde hemşire ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
6 Ara sınav
7 İnfertilite ve Yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği. İnfertilite hemşireliğinde araştırma süreci Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
8 İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
9 İnfertil çiftler ve psikoterapi Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
10 İnfertilite tedavisi, etik sorunlar ve yasal düzenlemeler Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
11 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve hemşirenin rolü Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
12 İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği. Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
13 İnfertilite hemşireliğinde araştırma süreci Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505258 İnfertil çiftin değerlendirilmesi amacıyla yapılan işlemleri açıklayabilme
2 1505259 İnfertil çiftlerin tanı ve tedavisinin çiftlerin psikolojisi üzerine etkisini kavrayabilme
3 1505260 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmenin önemini ifade edebilme
4 1505261 İnfertilite tanı ve tedavisinde hastanın eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini saptayabilme
5 1505262 Kültürün infertil çiftlerin yaşamına etkisini yorumlayabilme
6 1505263 Yardımcı üreme tekniklerin genetik hastalıkların tespiti ve tedavisinde nasıl kullanıldığını açıklayabilme
7 1505269 Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması sırasında gelişebilecek komplikasyonları tespit edebilme
8 1505270 Yardımcı üreme tekniklerini ile ilgili son gelişmeleri takip edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77517 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77518 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77521 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77522 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77525 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.
6 77519 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
7 77526 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
8 77520 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77524 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77523 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek