Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH604 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere onkoloji hemşireliği hakkında bilgi sağlamak erken tanılama ve tedavide jinekoonkoloji hastası kadın ve ailesine uygun hemşirelik bakımını güncel yaklaşımlar ile yönetebilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gülay Akman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Creasman, W., Klinik Jinekolojik Onkoloji, Çev.Ed: Ali Ayhan, Güneş Kitabevi, 2003. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrics El Kitabı (Çeviri), Vicdan,K., Işık, A, Z., Danışman, N., Atlas Kitapçılık, Ankara, 2010. Nüner, H. Jinekolojik Onkoloji, Çağdaş Kitabevi, Ankara, 2002. Tuncer. M., Türkiye'de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Yayınları:707, Ankara, 2007. Akçalı, Z. (2010). Kanser Tedavisinde Genel Prensipler, http://www.slideshare.net/taxol/kanser-tedavisi , Erişim Tarihi:02.10. 2011 Atasü, T., Aydınlı, K., Jinekolojik Onkoloji, 2. Baskı, Logos, İstanbul: (35-636). Ayhan, A., Başaran, B. (2007). Ed.: Atar, E., Ata, B., Gomel’in Jinekolojisi, Neoplazi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul: 53-63 Cadabak, H. (2008). Hücre siklusu ve Kanser, ADÜ Tıp Fak. Dergisi, 9(3) : 51 - 61 Kale, F. (2009). Moleküler Karsinogenez, E:\Karsinogenesis Kaynaklar.mht , Erişim Tarihi: 01.10.2019 Kumar, V., Abbas, A.K., Fausto, N., Mitchell, R.N. (2008). Robbins Basic Pathology, 8 th Edition, Saunders Elsevier, Philadelphia: 173-223 Lowitz, B., Dennis, A., C. (2004). Çev. Ed.: Manavoğlu, O., Klinik Onkoloji El Kitabı, Medikal Onkoloji ve Kanser Biyolojisinin Temelleri, Palme Yayıncılık, Ankara: 3-28 McPhee, S.J., Lingappa, V.R., Ganong, W.F. (2006). Çev. Ed.: Çoban, E., Süleymanlar, G., Hastalıkların Patafizyolojisi, Klinik Tıpla Bir Tanışma, 4. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara: 91-97 Onkojenik Viruslar. (E:\Karsinogenesis Kaynaklar\Belgeci_com » Onkogenik Virüsler.mht), Erişim tarihi:01.10.2019 Shorge, J.O., Schaffer, J.I., Halverson, L.M., Hoffman, B.L., Bradshaw, K.D., Cunningham, F.G. (2010). Çev: Ceylan Y. ve ark., Williams Jinekoloji, Kanser Büyümesinin Biyolojisi, Nobel Tıp Kitapevleri, 586-588. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essent_al Obstetr_cs and Gynaecology. 4th Editoon. Churchill Livingstone, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; jinekolojik kanserlerin gelişim mekanizmaları, epidemiyolojisi ve etiyolojisi, jinekolojik kanserler ve hemşirelik bakımı, Jinekolojik onkoloji hastalarında semptom yönetimi, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları, psikososyal bakım gereksinimleri, cinsel sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, klinik rehberler ve standarlar konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği dersine giriş
2 Jinekolojik kanserlerin gelişim mekanizmaları
3 Jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi ve etiyolojisi
4 Serviks kanseri ve hemşirelik bakımı
5 Vulva, vajen kanseri ve hemşirelik bakımı
6 Tuba, Over kanseri ve hemşirelik bakımı
7 Uterus kanseri ve hemşirelik bakımı
8 Meme kanseri ve hemşirelik bakımı Breast cancer and nursing care
9 Ara sınav
10 Jinekolojik onkolojide tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ve hemşirenin rolü
11 Jinekolojik onkoloji hastalarında semptom yönetimi ve bakım stratejileri
12 Jinekolojik onkoloji hastasının ve ailesinin psikososyal bakım gereksinimleri
13 Jinekolojik onkoloji hastalarında cinsel sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı
14 Jinekolojik onkoloji hemşireliğinde klinik rehberler ve standartlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551758 Jinekolojik kanserlerin gelişim mekanizmalarını açıklayabilir.
2 1551759 Jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi ve etiyolojsini tanımlayabilir.
3 1551760 Jınekolojık kanserlerde erken tanı yöntemlerinin ve önleyici bakımın önemini bilir.
4 1551761 Jinekolojik onkoloji hastasının ve ailesinin bakım gereksinimlerini belirleyebilir.
5 1551762 Jinekolojik onkolojide tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını açıklayabilir.
6 1551763 Jinekolojik onkoloji hemşireliğinde klinik rehberler ve standartları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77517 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77518 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77521 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77522 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77525 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.
6 77519 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
7 77526 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
8 77520 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77524 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77523 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3 5 4
4 5 5 3 3 4 5 4 4
5 3 4 4 4
6 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek