Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH611 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I 927003 1 2 12

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerde jinekoloji ve obstetri hemşireliği alanında daha derin bir anlayış ve uzmanlık geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Derste kadın sağlığı ve doğum hemşireliğinin temel ilke ve kavramlarını dikkate alarak üreme sağlığının korunması, geliştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri, üreme sağlığını etkileyen dönemsel, sosyal, kültürel değişimleri,üreme sağlığı sorunlarını önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını, sağlıklı ve sağlığı bozulmuş bireylerle ve aileleriyle çalışarak uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen Kulakaç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Abdool, Z., Thakar, R. ve Sultan, A.H., (2009). Postpartum female sexual function: A review. Eur J Obstet Gynecol, 1-5. • Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. • Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. • Doty, E. ve Attaran, M. (2006). Managing Primary Dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol, 19:341-344. • Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. • Gilbert, E.S. ve Harmon, J.S. (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. 2. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara. • Kütmeç, C., (2009). Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve hemşirelik bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 111-136. • Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. • Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health Nursing Comprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. • Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. • Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye’de üreme sağlığı, kadının yaşam boyunca üreme sağlığı-çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık, üreme sağlığı ve cinsellik, etik, evde bakım uygulamaları, kadın sağlığı ve doğum hemşireliğinde üreme sağlığını geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 10 140
54 Ev Ödevi 5 18 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir uzmanlık alanı olarak doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğindeki tarihsel ve güncel eğilimler
2 Anne ve çocuk sağlığı ve sorunlarının belirleyicileri: Yaş, cinsellik, cinsel sağlık, psiko-sosyal, kültürel etmenler
3 Dünyada ve Türkiye’de kadının statüsü
4 Toplum ve ailede kadın rolü
5 Doğum ve kadın hastalıkları hemşiresinin uygulamasına yol gösteren teori, model ve yaklaşımlar
6 Doğum ve kadın hastalıkları hemşiresinin rolü ve kapsamı
7 Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde yasal ve etik konular
8 Kanıt temelli doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uygulamaları
9 Üreme sisteminin anatomisi, fizyolojisi, pelvik taban ve hormonal kontrolü, üreme sağlığını koruyucu sağlık davranışları
10 Üremeyle bağlantılı olarak endokrin sistem
11 Cinsellik ve cinsel sağlık: fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel etmenler, güvenli cinsel davranışlar
12 Cinsel sağlık öyküsü alma: PLISSIT modeli
13 Kadının fiziksel muayenesi
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505248 Türkiye ve diğer ülkelerde’ki üreme sağlığı durumunu karşılaştırabilir.
2 1505249 Anne ve çocuk sağlığının belirleyicilerini tanımlayabilir
3 1505250 Toplumda kadının rolünü tanımlayabilir
4 1505251 Normal cinsel sağlığın fizyolojik ve sosyo kültürel yönünü bilir
5 1505252 Her yaştaki kadının cinselliği de kapsayan sağlık öyküsünü alır
6 1505445 Üreme sağlığında etik konuların önemini bilir.
7 1505446 Sağlıklı kadının hemşirelik bakımını bağımsız olarak yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77517 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77518 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77521 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77522 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77525 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.
6 77519 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
7 77526 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
8 77520 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77524 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77523 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 4
3 3 3 3 4
4 4
5 3 3
6 4 4 5
7 4 5 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek