Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH612 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 927003 1 2 12

Dersin Amacı

Bu dersin amacı üreme sağlığını ve bozukluklarını, Kadın Sağlığı ve Doğum hemşireliğinin temel ilke ve kavramlarını dikkate alarak, Kronik hastalıklarda, karmaşık sağlık problerinde ve duyarlı(vulnarable) gruplarda üreme sağlığının korunması, geliştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri, üreme sağlığını etkileyen dönemsel, sosyal, kültürel değişimleri, üreme sağlığı sorunlarını önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını, sağlığı bozulmuş bireylerle ve aileleriyle çalışarak uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZLI BALTACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Abdool, Z., Thakar, R. ve Sultan, A.H., (2009). Postpartum female sexual function: A review. Eur J Obstet Gynecol, 1-5. • Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. • Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. • Doty, E. ve Attaran, M. (2006). Managing Primary Dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol, 19:341-344. • Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. • Gilbert, E.S. ve Harmon, J.S. (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. 2. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara. • Kütmeç, C., (2009). Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve hemşirelik bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 111-136. • Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. • Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health Nursing Comprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. • Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. • Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Kronik hastalıklarda, karmaşık sağlık problerinde ve duyarlı(vulnarable) gruplarda yaşam boyunca üreme sağlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 14 10 140
54 Ev Ödevi 5 17 85

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II Dersine giriş
2 Yenidoğanın adaptasyonu, değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımı Yenidoğanın adaptasyonu, değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımı.pdf
3 Jinekolojik sorunu olan kadının değerlendirilmesi JİNEKOLOJİK SORUNU OLAN KADININ DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
4 Jinekolojik operasyon geçiren kadının bakımı JİNEKOLOJİK OPERASYON GEÇİREN KADININ BAKIMI.pptx
5 Jinekolojide tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavinin Jinekolojik Kanserlerde Kullanımı.pdf
Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamaları-araştırma makalesi.pdf
6 Jinekolojide kanıta dayalı bakım uygulamaları Jinekolojik cerrahide ameliyat öncesi ve sonrası kanıta dayalı bakım uygulamaları.pdf
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL DURUM.pdf
7 Doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği standartları ve dayanakları DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ STANDARTLARI VE DAYANAKLARI.pdf
8 Menopoz döneminde olan kadının hemşirelik bakımı MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADININ HEMŞİRELİK BAKIMI.pdf
9 VİZE
10 JİNEKOLOJİK TEST VE İŞLEMLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI JİNEKOLOJİK TEST VE İŞLEMLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI.pdf
11 PELVİK RELAKSASYONU OLAN KADININ HEMŞİRELİK BAKIMI PELVİK RELAKSASYONU OLAN KADININ HEMŞİRELİK BAKIMI.pdf
12 Yaygın üreme sistemi enfeksiyonlarında kadının hemşirelik bakımı üreme sistemi enfeksiyonu olan kadının hemşirelik bakımı.pdf
13 Menstrual siklus ve kanama bozukluğu olan kadının hemşirelik bakımı menstrual kanama bozukluğu.pdf
14 JİNEKOLOJİK KANSERLERİ OLAN KADININ HEMŞİRELİK BAKIMI JİNEKOLOJİK KANSERLERİ OLAN KADININ HEMŞİRELİK BAKIMI.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505440 Kadında üreme sağlığının belirleyicilerini ve etkili psikososyal faktörleri tanımlayabilir
2 1505441 Jinekolojik sorunu olan kadın ve ailesine danışmanlık yapabilir
3 1505442 Jinekolojik sorunu olan kadın ve ailesinin bakımında hemşirenin rolünü tanımlayabilir
4 1505443 Jinekolojik sorunun etiyoloji, patofizyolojisini bilerek hemşirelik bakımını verir
5 1505444 Uygulamasını kanıta dayalı olarak yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77517 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77518 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77521 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77522 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77525 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.
6 77519 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
7 77526 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
8 77520 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77524 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77523 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 3 3 3 5 4 5 3
3 4 4 4 4 3
4 5 5 3 4 3
5 5 5 5 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek