Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH615 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yeni gelişmelerin ışığı altında doğurganlığın düzenlenmesinde dünyada ve ülkemizdeki tercih edilen aile planlaması yöntemleri ile danışmanlık hizmetleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPATAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Taşkın L., (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (IX. Baskı). Ankara:Sistem Ofset. • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Demografi İstatistikleri. www.tuik.gov.tr. • World Health Organization 2011, World Health Statistics 2011 • World Health Organization (2010), Gender, women and primary health care renewal A discussion paper July 2010, Geneva p:13-17

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

AP yöntemlerinin sınıflandırılması, ve etkinliği AP hizmetlerinde hemşirenin rolleri ve danışmanlık (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları), Hormonal yöntemler ve danışmanlık, Bariyer yöntemler ve danışmanlık, Rahim içi araç ve danışmanlık, Cerrahi sterilizasyon ve danışmanlık, Doğal aile planlaması yöntemleri ve danışmanlık, Geleneksel yöntemler ve danışmanlık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 0 0 0
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AP yöntemlerinin sınıflandırılması, ve etkinliği AP hizmetlerinde hemşirenin rolleri ve danışmanlık (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları) Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
2 AP yöntemlerinin sınıflandırılması, ve etkinliği AP hizmetlerinde hemşirenin rolleri ve danışmanlık (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları) Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
3 Hormonal yöntemler ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
4 Hormonal yöntemler ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
5 Ara sınav
6 Bariyer yöntemler ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
7 Bariyer yöntemler ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
8 Rahim içi araç ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
9 Rahim içi araç ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
10 Cerrahi sterilizasyon ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
11 Doğal aile planlaması yöntemleri ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
12 Geleneksel yöntemler ve danışmanlık Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma
13 FİNAL SINAV
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285741 Doğurganlığın düzenlemesi ilgili temel kavramları ve kuramsal bilgiyi tanımlar
2 1285742 Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkilerini açıklar
3 1285743 Dünyada ve ülkemizde tercih edilen yöntemleri ve tercih edilme nedenlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir
4 1285744 Modern ve geleneksel yöntemlerle ilgili güncel gelişmeleri takip eder
5 1285745 AP hizmetlerinde genel, yönteme özel ve izlem danışmanlığı becerilerini kullanır
6 1285747 AP hizmetlerine yönelik sağlık politikalarına yön verecek öneriler geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69802 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69803 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69806 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69804 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69805 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69808 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69807 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69811 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69809 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69810 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek