Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH707 Kadın Sağlığında Kuram ve Modeller 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kadın sağlığında kuram ve modeller dersiyle, öğrencilerin bu alandaki uygulamanın amacı, doğası ve sonuçlarını tanımlayabilmeleri, kadın sağlığı alanındaki sorunların çözümlenmesinde ve soruların yanıtlanmasında paylaşılan değerleri anlayabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen Kulakaç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alligood MR, Tomey AM. (2006). Nursing Theory Utilization & Application. Philadelphia: Mosby, 43 2. Fawcett J., (2005).Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. Second Edition. Philadelphia: Davis Company. 3. Mercer RT (2004) Becoming a mother versus maternal role attainment. Journal of Nursing Schoolarship, 36(3): 226232 4. Tomey AM, Alligood MR. (2006). Nursing theorists and their work, Mosby, Philadelphia: 743 5. Kennedy HP,Beck CT(2002) Alight in the fog: Caring for women with postpartum depression. Journal of Midwifery and Women’s Health, 47(5):318. 6. Knudson-Martin C, Silverstein R(2009)Suffering in the silence: A qualitative meta-data- analysis of postpartum depression. Journal of Marital and Family Therapy, 35(2):145.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hemşirelikte teorinin önemi 2. Kuram ve model tanımı 3. Kadın sağlığında kuram ve modeller • Gelişim teorileri • Feminist teoriler • Rol teorileri • Bağlanma teorisi • Mercer’in “Anne Olma” teorisi • Beck’in postpartum depresyon teorisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hemşirelikte teorinin önemi
2 Hemşirelikte teorinin önemi
3 Kadın sağlığında kuram ve modeller • Gelişim teorileri
4 • Gelişim teorileri
5 • Feminist teoriler
6 • Feminist teoriler
7 • Rol teorileri
8 • Rol teorileri
9 • Rol teorileri
10 • Bağlanma teorisi
11 • Mercer’in “Anne Olma” teorisi
12 Teorilere uygulamadan örnekler
13 Teorilere uygulamadan örnekler
14 Teorilere uygulamadan örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233370 Hemşireliğin tıptan bağımsızlaşma/profesyonelleşme ve bilimselleşme süreci içindeki gelişmeleri kadın sağlığı bakış açısından görebilmesi ve bu emeği takdir edebilmesi
2 1233371 Hemşirelikte kadın sağlığı alanında profesyonelleşme çabalarının sürdürülmesinde doktora öğrencilerinin kendi sorumluluk ve konumlarını görebilmesi
3 1233372 Hemşire kuramcıların çalışmalarının tartışılması sürecinde, kadın sağlığına yönelik bireysel hemşirelik felsefesini açıklaştırabilmesi
4 1233373 Bir hemşirelik modeli/kuramına göre kadın sağlığı saha/klinik uygulamasının nasıl olacağına ilişkin anlayış geliştirmesi hedeflenmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69841 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahip olup özgün düşünce ve/veya araştırmalar geliştirebilir.
2 69842 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasında etkileşim kurar ve elde ettiği kapsamlı bilgileri analiz ederek değerlendirebilir.
3 69843 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirebilir, yeni bilgilerin ve düşüncelerin sistematik bir yaklaşımla eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
4 69850 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce/yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir düşünceyi/yöntemi farklı bir alana uygulayabilir ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini yetkin bir şekilde kullanarak çözümleyebilir.
5 69844 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme ve yayınlama sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalara/yöntemlere/düşüncelere liderlik yapabilir.
6 69847 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgi, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini kullanarak yenilikler geliştirebilir.
7 69848 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
8 69851 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
9 69845 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik özgün ve disiplinlerarası yeni çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
10 69849 En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
11 69852 Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri topluma tanıtabilir ve bu konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.
12 69846 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.