Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH709 Kadınlarda Yaşam Boyu Sağlığın İyileştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi 927003 1 1 12

Dersin Amacı

Bu ders Kadın sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesine odaklanır.Kadın sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesinde kuramsal bilginin uygulama ve araştırmaya aktarabilme becerisi geliştirilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. World Health Organization (2003) Dıet, Nutrıtıon And The Preventıon of Chronıc Dıseases Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, WHO Technical Report Series 916 World Health Organization, Geneva 2003 2. .... (2005)Women’s HealthPreventıon and Promotıon Issue Paper March 2005 NIHCM Foundation (Erişim: 04.11.2014) 3. ....Addressing the Social and Economic Burden of Disease in Turkey 2012-2013. Transforming Health in Turkey: 21st Century Opportunities World Health Advocacy. http://www.fightchronicdisease.org/media-center/resources/transforming-health-turkey-21st-century-opportunities Foundation (Erişim: 04.11.2014)

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi kavramlarının analizi, sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinin dört düzeyinin tanımlanması ve kadın sağlığı ile ilişki durumlarla ilişkisinin kurulması, kadın sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesine ilişkin beslenme, egzersiz, stresle başetme, kazaların önlenmesi, güvenli cinsellik, güvenli çevre ve kültürel sağlık uygulamalarına ilişkin hemşirelik uygulama ve araştırma becerisi geliştirmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 2 30 60
49 Performans 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi dersine giriş.
2 Dünyada ve Türkiye’de Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde öncelikli konular
3 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde hemşirenin etik ve yasal dayanakları
4 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için etkili danışmanlık ilkeleri
5 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ve araştırma
6 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde aşılama
7 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi- kronik hastalıklardan korunma
8 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi- şiddete sıfır tolerans, ev ve iş kazalarından korunma
9 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi- CYBH önlenmesi, jinekolojik kanserler
10 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi- egzersiz diyet, sigara, madde kullanımı
11 Kadınlarda yaşam boyu mental sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi
12 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde izlem ve erken tanılama
13 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde 5 aşamalı yaklaşımın tartışılması (konunun Açıklanması, kadının konu hakkındaki bilgisinin Açıklaştırılması, Önerilerde bulunma, değişime Yardım edilmesi ve İzleme )
14 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233387 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine ilişkin anlayış/ duyarlık geliştirecek
2 1233388 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinin mesleki boyutunu analiz edebilecek
3 1233389 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine ilişkin olarak spesifik sorunların çözümünde gerekli olan sistematik karar verme süreçlerini bilecek
4 1233390 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine ilişkin bakımın etik boyutunu analiz edebilecek
5 1233391 Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde hemşirenin etik ve yasal dayanaklarını bilecek
6 1233392 Bakımda etik sorunlara çözümler getirebilecek, Kadınlarda yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde 5 aşamalı yaklaşımı (konunun Açıklanması, kadının konu hakkındaki bilgisinin Açıklaştırılması, Önerilerde bulunma, değişime Yardım edilmesi ve İzleme) kullanabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69841 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahip olup özgün düşünce ve/veya araştırmalar geliştirebilir.
2 69842 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasında etkileşim kurar ve elde ettiği kapsamlı bilgileri analiz ederek değerlendirebilir.
3 69843 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirebilir, yeni bilgilerin ve düşüncelerin sistematik bir yaklaşımla eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
4 69850 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce/yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir düşünceyi/yöntemi farklı bir alana uygulayabilir ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini yetkin bir şekilde kullanarak çözümleyebilir.
5 69844 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme ve yayınlama sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalara/yöntemlere/düşüncelere liderlik yapabilir.
6 69847 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgi, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini kullanarak yenilikler geliştirebilir.
7 69848 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
8 69851 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
9 69845 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik özgün ve disiplinlerarası yeni çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
10 69849 En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
11 69852 Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri topluma tanıtabilir ve bu konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.
12 69846 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.