Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 927003 1 2 12

Dersin Amacı

Sağlığa Ulaşmada Eşitsizlik ve farklılıkla ilgili kavramların açıklaştırılması Sosyo Ekonomik Statü(SES), etnisite, ırk. Sağlık Bakımı sunanların Sağlığa Ulaşmada Eşitsilik ve farklılıktaki katkısının anlaşılması, Fakirlik, evsizlik gibi sosyal etmenlerin yanı sıra kronik yaşamsal strasler, alkolizm, madde bağımlılığı, ağır çalışma koşullarının sağlık sonuçlarına etkisinin analiz edilmesi ve hemşirelik uygulama ve araştırmasına ilişkin beceri geliştirmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen Kulakaç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Braveman P (2006) Health Dısparıtıes And Health Equıty: Concepts And Measurement. Annu. Rev. Public Health, 27:167–94 2. Braveman P, Gruskin S (2003) Defining equity in health J Epidemiol Community Health;57:254–258. 3. Eryurt M A, Koç İ (2013) Child poverty and regional disparities in Turkey. The Turkish Journal of Pediatrics; 55: 140-151. 4. ........(2010) Social Justice: A means to an end, an end itself. Canadian Nurses Association Website: www.cna-aiic.ca Erişim: 04.11.2014. 5. MeyerPA, Yoon P W., KaufmannR B.,(2013) CDC Health Disparities and Inequalities Report — United States, MMWR Supplement, 62(3).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Bu ders kaliteli sağlık bakımına eşit ulaşma olanağına sahip olmayan kadın ve ailesine odaklanır. Sağlık bakımında farklılık deneyimleyen gruplarda sağlıkta eşitsizliklerin önlenmesine ilişkin bilgi ve beceriye sahip profesyonel hemşireler yetiştirilmesi amaçlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 15 10 150
54 Ev Ödevi 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizlikler dersine giriş
2 Sağlıkta eşitlik nedir? Sağlık bakımında eşitlik nedir?
3 Dünyada ve Türkiye’de sağlıkta/sağlık bakımında eşitsizlik
4 Kadın, yoksulluk ve sağlıkta eşitsizlik
5 Sosyal statü ve sağlıkta eşitsizlik
6 Stres ve sağlıkta eşitsizlik
7 Yaşamın erken dönemlerinde bakım, eğitim ve sağlıkta eşitsizlik
8 Cinsiyet, seks, oryantasyon, güç ve sağlıkta eşitsizlik
9 İş gücüne katılım, iş güvenliği ve sağlıkta eşitsizlik
10 Sosyal miras/destek ve sağlıkta eşitsizlik
11 Engeli bulunan bireylerde sağlıkta eşitsizlikler
12 Etik ve sağlıkta/sağlık bakımında eşitsizlikler
13 Sağlıkta eşitlik/eşitsizlikler ve insan hakları
14 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234148 Sağlıkta /Sağlık bakımında eşitlik kavramlarını tartışır
2 1234149 Dünyada ve Türkiye’de sağlıkta/sağlık bakımında eşitsizlikleri karşılaştırır
3 1234150 Kadın olmanın Sağlıkta /Sağlık bakımındaki eşitsizlikler üzerine olan etkisini bakım verme sürecinde dikkate almasını bilir
4 1234151 Sağlıkta eşitsizlikleri etik ilkeler ve insan hakları çerçevesinde düşünebilme yetisi kazanır
5 1234152 Sağlıkta eşitsizliklerin ölçülmesi ve rapor edilmesine ilişkin beceri geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69841 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahip olup özgün düşünce ve/veya araştırmalar geliştirebilir.
2 69842 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasında etkileşim kurar ve elde ettiği kapsamlı bilgileri analiz ederek değerlendirebilir.
3 69843 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirebilir, yeni bilgilerin ve düşüncelerin sistematik bir yaklaşımla eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
4 69850 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce/yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir düşünceyi/yöntemi farklı bir alana uygulayabilir ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini yetkin bir şekilde kullanarak çözümleyebilir.
5 69844 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme ve yayınlama sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalara/yöntemlere/düşüncelere liderlik yapabilir.
6 69847 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgi, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini kullanarak yenilikler geliştirebilir.
7 69848 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
8 69851 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
9 69845 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik özgün ve disiplinlerarası yeni çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
10 69849 En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
11 69852 Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri topluma tanıtabilir ve bu konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.
12 69846 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.