Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yeni gelişmelerin ışığı altında doğurganlığın düzenlenmesinde dünyada ve ülkemizdeki tercih edilen aile planlaması yöntemleri ile danışmanlık hizmetleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPATAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Taşkın L., (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (IX. Baskı). Ankara:Sistem Ofset. 2. Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Demografi İstatistikleri. www.tuik.gov.tr. 3. World Health Organization 2011, World Health Statistics 2011 4. World Health Organization (2010), Gender, women and primary health care renewal A discussion paper July 2010, Geneva p:13-17

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

AP yöntemlerinin sınıflandırılması, ve etkinliği AP hizmetlerinde hemşirenin rolleri ve danışmanlık (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları), Hormonal yöntemler ve danışmanlık, Bariyer yöntemler ve danışmanlık, Rahim içi araç ve danışmanlık, Cerrahi sterilizasyon ve danışmanlık, Doğal aile planlaması yöntemleri ve danışmanlık, Geleneksel yöntemler ve danışmanlık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AP yöntemlerinin sınıflandırılması ve etkinliği, AP hizmetlerinde hemşirenin rolleri ve danışmanlık (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları) Anlatım Soru-Cevap Tartışma
2 AP yöntemlerinin sınıflandırılması ve etkinliği, AP hizmetlerinde hemşirenin rolleri ve danışmanlık (genel, yönteme özel ve izlem danışmanlıkları) Anlatım Soru-Cevap Tartışma
3 Hormonal yöntemler ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
4 Hormonal yöntemler ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
5 Ara sınav A
6 Bariyer yöntemler ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
7 Bariyer yöntemler ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
8 Rahim içi araç ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
9 Rahim içi araç ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10 Cerrahi sterilizasyon ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
11 Doğal aile planlaması yöntemleri ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
12 Doğal aile planlaması yöntemleri ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
13 Geleneksel yöntemler ve danışmanlık Anlatım Soru-Cevap Tartışma
14 FİNAL SINAV B

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233570 Doğurganlığın düzenlemesi ilgili temel kavramları ve kuramsal bilgiyi tanımlar
2 1233571 Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkilerini açıklar
3 1233572 Dünyada ve ülkemizde tercih edilen yöntemleri ve tercih edilme nedenlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir
4 1233573 Modern ve geleneksel yöntemlerle ilgili güncel gelişmeleri takip eder
5 1233574 AP hizmetlerinde genel, yönteme özel ve izlem danışmanlığı becerilerini kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69822 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69823 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69824 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69827 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69829 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69831 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69825 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69828 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69830 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69826 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek