Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH512 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin amacı üreme sağlığını ve bozukluklarını, Kadın Sağlığı ve Doğum hemşireliğinin temel ilke ve kavramlarını dikkate alarak, Kronik hastalıklarda, karmaşık sağlık problerinde ve duyarlı(vulnarable) gruplarda üreme sağlığının korunması, geliştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri, üreme sağlığını etkileyen dönemsel, sosyal, kültürel değişimleri, üreme sağlığı sorunlarını önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını, sağlığı bozulmuş bireylerle ve aileleriyle çalışarak uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen Kulakaç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Abdool, Z., Thakar, R. ve Sultan, A.H., (2009). Postpartum female sexual function: A review. Eur J Obstet Gynecol, 1-5. • Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. • Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. • Doty, E. ve Attaran, M. (2006). Managing Primary Dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol, 19:341-344. • Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. • Gilbert, E.S. ve Harmon, J.S. (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. 2. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara. • Kütmeç, C., (2009). Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve hemşirelik bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 111-136. • Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. • Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health Nursing Comprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. • Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. • Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Kronik hastalıklarda, karmaşık sağlık problerinde ve duyarlı(vulnarable) gruplarda yaşam boyunca üreme sağlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
54 Ev Ödevi 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jinekolojik sorunu olan kadının değerlendirilmesi
2 Jinekolojik durumlarla ilgili psikososyal faktörler
3 Jinekolojik sorunu olan kadın ve ailesine danışmanlık
4 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği uygulamalarında kalite güvencesi ve bakım standartları
5 Bazı jinekolojik durum/sorunlarda etiyoloji, pato fizyoloji ve hemşirelik bakımı
6 Menstruasyon bozuklukları, Menopoz
7 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, PID, HIV
8 Uterusun desensus ve prolapsusu
9 Uterusun yapı ve şekil bozuklukları
10 Üreme sistemi malignensileri
11 Kadına yönelik şiddet
12 Jinekolojik sorunların tanı ve tedavisinde kullanılan çeşitli test ve procedürlerde bakım
13 Jinekolojide tamamlayıcı ve Alternatif tedaviler
14 Kanıta dayalı uygulama ve jinekoloji hemşireliği araştırmasında öncelikli konular
15 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286017 Kadında üreme sağlığının belirleyicilerini ve etkili psikososyal faktörleri tanımlayabilir
2 1286018 Jinekolojik sorunu olan kadın ve ailesine danışmanlık yapabilir
3 1286019 Jinekolojik sorunu olan kadın ve ailesinin bakımında hemşirenin rolünü tanımlayabilir
4 1286020 Jinekolojik sorunun etiyoloji, patofizyolojisini bilerek hemşirelik bakımını verir.
5 1286021 Uygulamasını kanıta dayalı olarak yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69822 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69823 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69824 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69827 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69829 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69831 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69825 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69828 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69830 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69826 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 3 3 3 5 5 4 3
3 4 4 3 4 4
4 5 5 3 3 4
5 5 5 5 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek