Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kadın sağlığı ile ilgili hizmet vermede insan hakları, hasta hakları, etik (hemşirelikte ve tıbbi etik), adli ve hukuksal yönüyle ilgili konular hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasını, konuya ilişkin yeterli duyarlılığa ulaşmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPATAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Erdemir AD, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H.(2001) Klinik Etik Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul • Erdemir AD, Öncel Ö, Aksoy Ş.(2003) Çağdaş Tıp Etiği Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul • Ford NM., (2005) The Prenatal Person: Ethics from Conception to Birth,.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelikte etik ve değerler, tıbbi hatanın hukuki ve cezai sonuçları (Malpraktis Yasası ) ve sağlık çalışanların sorumlulukları, perinatolojinin adli yönü, gebelikte etik sorunlar ve malpraktis, IVF / yardımcı üreme tekniklerinde etik, doğumda etik sorunlar ve malpraktis, jinekolojide etik sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 0 0 0
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hemşirelikte etik ve değerler Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
2 Tıp Etiği Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
3 Hasta Hakları ve ilgili mevzuatlar Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
4 Tıbbi hatanın hukuki ve cezai sonuçları (Malpraktis Yasası )ve Sağlık çalışanların sorumlulukları Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
5 Perinatolojinin adli yönü, perinatolojide malpraktis Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
6 Gebelikte etik sorunlar ve malpraktis Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
7 IVF / yardımcı üreme tekniklerinde etik Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
8 Doğumda etik sorunlar ve malpraktis Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
9 Jinekolojide etik sorunlar Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
10 Jinekolojide malpraktis Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
11 Türkiyede ve Dünyada kadına yönelik şiddet Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
12 Türkiyede ve Dünyada kadına yönelik şiddetin yasal boyutu Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
13 Kadına Yönelik her türlü istismar/ şiddetin Etik, Adli ve hukuksal Yönleri (TCK, MK maddeler). Okuma Vaka incelemesi Uygulama Bireysel çalışma Derse katılım Grup çalışması
14 FİNAL SINAV B

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505406 Öğrenciler bakım uygulamalarında etik ilkeleri sorgular
2 1505407 Öğrenciler etik ilkeler doğrultusunda hemşirelik bakımı verir.
3 1505408 Öğrenciler kadın sağlığı hizmetleri alanında etik ve malpraktis sorunlarını tanımlar ve gerekli girişimlerri yapar
4 1505409 Öğrenciler kadın sağlığı hizmetleri ile ilgili olması gereken yasal durum, insan hakları, hasta hakları etik ve yasal durumları bilir.
5 1505410 Öğrenciler etik ve malpraktisle ilgili durumları tanımlar ve konuyla ilgili mevzuatları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77537 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77538 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77539 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77542 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77544 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77546 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77540 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77543 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77545 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77541 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek