Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Sanat Tarihi alanında öğrenciye teorik bilgilerin aktarılması, kaynaklardan yararlanma tekniklerinin öğretilmesi, bilimsel yazım tekniklerinin öğretilmesi ve öğrencilerin tez çalışmasında karşılaşacağı teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

...

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinin uzman olduğu alanlardaki bilgi ve deneyimlerinin öğrenciye aktarılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 0 0
10 Tartışma 4 0 0
20 Rapor Hazırlama 1 0 0
21 Rapor Sunma 1 0 0
28 Makale Kritik Etme 5 0 0
29 Bireysel Çalışma 14 0 0
54 Ev Ödevi 10 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel araştırma yöntemleri
2 Temel araştırma yöntemleri
3 Literatür taraması,
4 Literatür taraması,
5 Söz konusu literatür taraması sonucu elde edilen makale ve kaynakların irdelenmesi
6 Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi,
7 Analiz yöntemlerinin teorik olarak çalışılması
8 Oluşabilecek hata kaynakları ve alınabilecek önlemler
9 Tez planının oluşturulması
10 Tez çalışmasıyla ilgili olarak öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışmanın yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi
11 Araştırma verilerinin temini
12 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizlerinin yapılması
13 Elde edilen sonuçların ilgili literatür eşliğinde değerlendirilmesi ve yorumlanması
14 Tez ve makale yazımı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544456 Bilimsel araştırma konularının seçiminde bilgi sahibi olur
2 1544457 Araştırmaların planlanmasını öğrenir
3 1544458 Veri toplama yöntemlerini kavrar
4 1544459 Veri değerlendirme yöntemlerini öğrenir
5 1544460 Makale ve tez yazımı hakkında gerekli bilgileri kavrar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek