Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501018032010 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927001 6 1 6

Dersin Amacı

Gelişim görevi, amaç ve gelişimsel sorunlar hakkında bilinç geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı. 2. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş. Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Yayınevi. Sayıl, I., (1997). İnsan gelişimi yaşam boyu gelişim. Psikiyatri Temel Kitabı. Cilt 1. C. Güleç ve E. Köroğlu (Ed.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Adams, J.F. (1995). Ergenliği anlamak. J.F. Adams (Ed) Ergenliği anlamak (13-47) (Çev. A. Dönmez) B. Onur (Ed.). Ankara: İmge Yayınevi Atabek, E. (2002). Erken büyüyen çocuklar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Gelişim düzeylerine uygun çözümler getirmek, uyum ve uyum bozuklukları hakkında bilgi vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uyum problemlerinden Parmak Emmenin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
2 Kekemeliğin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
3 Kıskançlığın nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
4 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
5 Saldırganlığın nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
6 Çekingenliğin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
7 Yalan Söylemenin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
8 Ara sınav
9 İnatçılığın nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
10 Çocukta Tiklerin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
11 Fobilerin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
12 Yeme Bozukluğunun nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
13 Çalma Davranışının nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar
14 Çalma Davranışının nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290647 Uyum problemlerinden parmak emmenin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar konusunda bilgi sahibi olacaklardır
2 1290648 Uyum problemlerinden tırnak yemenin nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
3 1290649 Uyum problemlerinden çalma davranışının nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
4 1290650 Uyum problemlerinden inatçılık ve çekingenlik türü davranışların nedenleri ve yapılması gereken uygulamalar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4
2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek