Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO601 Program Geliştirme 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Eğitimde program geliştirme sürecini, tüm boyutları ile ayrıntılı olarak öğrenmek ve çeşitli amaçlar için program geliştirme yeterliğini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail GELEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders öğretim üyesi tarafından anlatılacaktır. Bu sırada sizlerin derse katılımı, soru sorması ya da katkısı önemsenecektir. Derse %20 devamsızlık hakkınız vardır. Derse devam etmeniz, zamanında gelmeniz ve ilginiz ders disiplini ve başarı açısından önemsenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.1. Belle Wallace, “TASC Wheel” Application, http://tascwheel.com 1.2. Lynn Erickson, Concept-based Curriculum and Instruction for the Thinking Classroom (incelenecek ve ne yapıldığı tanımlanıp sunulacak. (https://chaptersinternational.com) 1.3. Jay Carpenter (editör), Storıes Of Joy, Meaning, And Deep Connection Through Curriculum And Instruction, Kitap adı: “Imagine a Place: Stories from Middle Grades Educators” 1.4. National Turning Points Center, (2011), Turning Points, Transforming Middle Schools, Guide to Curriculum Development, Center for Collaborative Education, Boston, MA http://cce.org/ 1.5. Jicking, B. (1988), Paradigms in Curriculum Development: Critical Comments on the Work of Tanner and Tanner, Interchange, Vol. 19, No. 2 (Summer 1988), 41-49 1.6. Chris Dede, 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn (Book Name), Comparing frameworks for 21st century skills (Chapter 3) 1.7. 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries, http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/2529 1.8. MEB, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi, 2017-2023, http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf 2.1. Program Geliştirme Modelleri 2.2. Bilişsel Alan Taksonomisinde Yeni Gelişmeler 2.3. Modüler Program Geliştirme ve Modül Yazma 2.4. Program Geliştirmenin Türkiye ve Dünyadaki gelişim süreci 2.5. Programdaki Ölçme ve Değerlendirme durumlarının değerlendirilmesi 2.6. Örtük programın özellikleri ve açık program ile etkileşimi 2.7. USA’da öğretim programları ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak çalışan kurumlar ve tanıtımı (IES), (NCEE), (AERA), (ACE), (NCSS) vb. 3.1.Yeni İlköğretim Programlarının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi 3.2.Akreditasyon ve Okul Kültürü 3.3.Yöneltme ve Ortaöğretime (Lise) Geçiş Örüntüsü 3.4.Öğretim Programlarındaki Temel Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi ve Problemler 3.5.Öğretim Programlarındaki Değerler Eğitimi ve Yaşanılan Sorunlar 3.6.Öğretim Programlarındaki Ölçme- Değerlendirme Yaklaşımları ve Merkezi Seçme Sınavları 3.7.Yapısalcılık ve Örtük Program İlişkisi Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir  Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara  Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul  Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara  Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara  Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara  Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara  Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara  Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara  Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara  Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara  Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara  Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara  Hesapçıoğlu, M.(1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Yay., İstanbul  İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul  Kemertaş, İ. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Birsen Yayınevi,, İstanbul  Küçükahmet, L., (1997), Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara  Ocak, G. (Ed.) (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara  Öztürk, M. (Edt.) (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Lisans Yayıncılık, İstanbul  Saracaloğlu, A.S; Bahar, H.H.,(2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yay., İstanbul  Sünbül, A.M.; Yılmaz, H. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, Ankara  Tan, Ş.; Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara  Taşpınar, M. (2012), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Elhan Kitap Yayın Dağıtım, Ankara (Geliştirilmiş 5. Baskı)  Vural, B. (2004), Öğretim Faaliyetinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, Hayat Yayınları, İstanbul  Yavuz, K.E., (2005), Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program; Öğeleri, İlkeleri, Çeşitleri, Özellikleri, Örnekleri, Yararları Program Geliştirme Süreci, PG. Çalışma Grupları ve PG. Çalışma Planı Hazırlama, PG Tasarım Yaklaşımları PG Tasarım İlkeleri, İhtiyaç Analizi Yaklaşımları ve Teknikleri Kazanım/ Program Çıktısı Yazma Kazanım/ Program Çıktılarının Sınıflaması Program Süzgeçleri (Temelleri) Program Süzgeçleri (Temelleri) İçerik Analizi ve İçerik Düzenleme Yaklaşımları Kazanım-İçerik Matriksi Oluşturma, PG Modelleri Eğitim ve Ölçme Durumlarının Hazırlanması ve Programı Deneme Framework for 21st Century Learning Program Deneme, Değerlendirme, Düzeltme ve Hedef Kitleye Uygulama Süreci

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 24 24
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hazırlık ve Planlama
2 Program; Öğeleri, İlkeleri, Çeşitleri, Özellikleri, Örnekleri, Yararları
3 Program Geliştirme Süreci, PG. Çalışma Grupları ve PG. Çalışma Planı Hazırlama, PG Tasarım Yaklaşımları
4 PG Tasarım İlkeleri, İhtiyaç Analizi Yaklaşımları ve Teknikleri
5 Kazanım/ Program Çıktısı Yazma
6 Kazanım/ Program Çıktılarının Sınıflaması
7 Program Süzgeçleri (Temelleri)
8 Program Süzgeçleri (Temelleri)
9 Arasınav
10 İçerik Analizi ve İçerik Düzenleme Yaklaşımları
11 Kazanım-İçerik Matriksi Oluşturma, PG Modelleri
12 Eğitim ve Ölçme Durumlarının Hazırlanması ve Programı Deneme
13 Framework for 21st Century Learning
14 Program Deneme, Değerlendirme, Düzeltme ve Hedef Kitleye Uygulama Süreci

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504541 Program geliştirme sürecini ayrıntılı olarak bilir.
2 1504542 İhtiyaç analizi yaklaşımlarını ve tekniklerini bilir
3 1504543 İçerik düzenleme yaklaşımlarını bilir ve İçerik analizi yapar.
4 1504544 Öğretim tasarımı yapar
5 1504545 Programın ölçme değerlendirme boyutlarını geliştirebilir.
6 1504546 Programa hizmet eden materyaller ve diğer alanları örüntüleyebilir.
7 1504547 Programın ögelerini anlamlı bir şekilde örüntüleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 5 4 4 1 2 1 2 1 4 3 4 2 2
2 1 1 1 4 4 4 1 2 1 2 1 4 3 4 2 2
3 1 1 1 4 4 4 1 2 1 2 1 4 3 4 2 2
4 2 3 1 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3
5 1 1 1 3 5 3 3 4 2 2 2 3 4 4 2 1
6 1 1 3 4 2 4 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1
7 2 2 1 4 3 4 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek