Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
3 Bütünleme Sınavı 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-dersin tanıtımı beklentiler YOK YOK
2 Epidemiyolojiye giriş YOK YOK Epidemiyolojiye giriş.pdf
3 Epidemiyolojinin tarihçesi, veri kaynakları ve veri özellikleri YOK YOK Epidemiyolojinin tarihi.pdf
4 Sağlığın ölçülmesi, sağlık ölçütleri Hastalık ölçütleri YOK YOK Sağlık Ölçütleri.pdf
5 Hastalık ölçütleri, ölüm göstergeleri YOK YOK Sağlık Ölçütleri.pdf
6 Tanımlayıcı araştırmalar YOK YOK Tanımlayıcı araştırma.pdf
7 Kesitsel araştırmalar YOK YOK KESİTSEL ARAŞTIRMALAR.pdf
8 Vaka-kontrol araştırmaları YOK YOK VAKA KONTROL ARAŞTIRMALARI.pdf
9 Ara sınav YOK YOK
10 Kohort araştırmaları YOK YOK Kohort Araştırmaları.pdf
11 Deneysel araştırmalar YOK YOK DENEYSEL TASARIMLAR.pdf
12 Metodolojik araştırmalar YOK YOK METODOLOJİK ARAŞTIRMALAR.pdf
13 Araştırmaların kanıt oluşturma düzeyleri yok yok araştırmaların kanıt oluşturma düzeyleri.pdf
14 Araştırma yöntemleri örnekler, tartışma Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458651 Temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilme
2 1458652 Sağlık hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3 1458653 Toplum sağlığı için önemli olan hastalıkların insidans ve prevalans hızlarını hesaplayabilme
4 1458654 Epidemiyolojik hız ve oranları yorumlayabilme
5 1458655 Ölüm ve yaşam ölçütlerini bilme
6 1458656 Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek