Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM207 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencisinin Türkiye ve dünyadaki halk sağlığı problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilmeleri için epidemiyolojinin temel ilkelerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji (2017). Edt; Gülümser K, Oya Nuran E, Media SB, Özlem Ö ve Makbule TK. Göktug yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. 2. Tezcan SG. (2017). Temel Epidemiyoloji. Hipokrat kitapevi, 1. baskı, Ankara. 3. Tezcan S. (2012). Halk Saglıgı Temel Bilgiler 1. cilt, Epidemiyoloji. Edt; Çagatay G, Levent A. Hacettepe üniversitesi yayınları, genisletilmis ikinci baskı, Ankara. 4. Tezcan S. (1992). Epidemiyoloji Tıbbi Arastırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Saglıgı Vakfı yayını, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, çeşitleri ve özellikleri, tarihçesi, veri özellikleri, epidemiyolojide kullanılan sağlık ölçütleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, kanıt düzeyleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
3 Bütünleme Sınavı 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-dersin tanıtımı beklentiler YOK YOK
2 Epidemiyolojiye giriş YOK YOK
3 Epidemiyolojinin tarihçesi, veri kaynakları ve veri özellikleri YOK YOK
4 Sağlığın ölçülmesi, sağlık ölçütleri Hastalık ölçütleri YOK YOK
5 Hastalık ölçütleri, ölüm göstergeleri YOK YOK
6 Tanımlayıcı araştırmalar YOK YOK
7 Kesitsel araştırmalar YOK YOK
8 Vaka-kontrol araştırmaları YOK YOK
9 Ara sınav YOK YOK
10 Kohort araştırmaları YOK YOK
11 Deneysel araştırmalar YOK YOK
12 Metodolojik araştırmalar YOK YOK
13 Araştırmaların kanıt oluşturma düzeyleri yok yok
14 Araştırma yöntemleri örnekler, tartışma Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234178 Temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilme
2 1234179 Sağlık hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3 1234180 Toplum sağlığı için önemli olan hastalıkların insidans ve prevalans hızlarını hesaplayabilme
4 1234181 Epidemiyolojik hız ve oranları yorumlayabilme
5 1234182 Ölüm ve yaşam ölçütlerini bilme
6 1234183 Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek