Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM205 İç Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 3 20

Dersin Amacı

İç hastalıkları hemşireliği ve hasta bakımı konusundaki koruyucu ve tedavi etmeye yönelik teorik bilgi ve yöntemleri sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda, klinik uygulama alanına aktarabilmeye, nitelikli hemşirelik bakımı verebilmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Olgun N, Aslan FE, Çil A. In Karadakovan A, Aslan FE, eds. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Adana, NOBEL Kitabevi, 2010. Akdemir N, Birol L. İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Ankara, Sistem Ofset, 2005. Birol L, Akdemir N, Bedük T. İç hastalıkları hemşireliği. Ankara, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, 2000. Smeltzer SC, Bare BG. Burunner and suddarth’s textbook of medical-surgicial nursing. Newyork, Lippincott, 2004. Karadokavan A.Sinir Sistemi Hastalıkları Ve Bakım. Saray Kitap Evleri.1993. Moorehead S.Nursing Outcomes Classification Mosby, USA, 2004. Öz G.Bayer A.Yalçın N.Dahiliye Hastalıkları Ve Bakımı.Songür Eğitim Hizmetleri Ankara, 2008. Dochterman J.Mccloskey Nursing İnterventions Classification Mosby, USA, 2004. Durna Z, Akın S, Özdilli K.İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi .Cinius Yayınları. İstanbul, 2009. Avcı Aydın İ.Enfeksiyon hastalıkları .Göktuğ yayıncılık. Samsun, 2007. Platin N. Hemşireler İçin Kanser El Kitabı. Ankara: Akşam Sanat Okulu Matbaası 2.Baskı, 1998. Gökdoğan F.Hemşireler için sıvı elektrolit dengesizlikleri.Alter yayıncılık. Ankara 1. baskı, 2007. Durmaz Akyol A. Üriner Sistem Hastalıklarında Bakım.Meta Basım Matbacılık. İzmir. 1.Baskı, 2005 . Dırksen S.R.Lewıs SM.Heitkemper M.L. Medical-Surgicial Nursing.Çev.Edi.İç Ve Cerrahi Hastalıkların Bakımı.Damla Matbacılık. Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Homeostazis ve Etkileyen Faktörler 2- Şok ve Hemşirelik Bakımı 3- Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı 4- Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı 5- Kanser ve Hemşirelik Bakımı 6- Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 7- Kardiyo-Vasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 8- Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 9- Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 10- Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 11- Metabolizma Hastalıkları, Endokrin Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12- Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 13- Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 14- Eklem Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 6 72
6 Uygulama/Pratik 12 12 144
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 140
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Homeostazis ve Etkileyen Faktörler 12 saat 1. HAFTA.pptx
2 Şok ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 2. HAFTA.pptx
3 Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat
4 Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı 12 saat
5 Kanser ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 5. HAFTA.pptx
6 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 6.HAFTA.ppt
7 Kardiyo-Vasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (1.Vize) 12 saat 7. HAFTA.pptx
8 Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 8. HAFTA.pptx
9 Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 9. HAFTA.pptx
10 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 10. HAFTA.ppt
11 Metabolizma Hastalıkları, Endokrin Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 11. HAFTA.pptx
STEROİD.pdf
12 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 12. HAFTA.ppt
13 Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 13. HAFTA.pptx
14 Eklem Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 12 saat 14. HAFTA.pptx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457848 İç hastalıkları hemşireliğinin rolünü, sorumluluklarını ve önemini kavrayabilme
2 1457849 İç hastalıkları hemşireliğinin temel ilkeleri, sistemlerin hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazanma.
3 1457850 Bilgileri sentez ederek yeni durumlara uygulayabilme, eleştirisel ve çözümsel düşünme yeteneği kazanma.
4 1457851 Hastalıklarla ilgili olarak risk faktörlerini ve risk gruplarını tanıyıp,sorunları belirleyebilme yeteneği kazanma.
5 1457857 Hastalıklara ilişkin birincil, ikincil ve üçüncül korumayı belirler, bu konularda eğitim yapabilme becerisi kazanma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 4 2 4 5 5 4 2 4 5 3 4
2 2 5 2 5 4 4 5 4 2 3 2 4 5 3
3 3 5 4 3 2 4 3 2 3 4 3 5 5 3
4 5 5 4 3 5 1 5 4 4 5 3 2 3 2
5 4 1 3 3 3 5 4 4 2 2 2 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek