Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 4 20

Dersin Amacı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, Cerrahi hastasının temel gereksinimleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları hakkında bilgi vermek, Cerrahi tedavinin başarısını etkileyen etmenler, cerrahi hemşiresinin niteliklerini, cerrahi hastasının servise kabulünü, cerrahi hastalıkları hemşireliği hemşiresinin niteliklerini, cerrahi hastasının servise kabulünü, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edinilen bilgilerin hemşirelik sürecinde kullanılabilmesi, Fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bireye bütüncül yaklaşımı kullanma becerisini kazandırmak, Kaydetme ve rapor etmenin önemi kazandırmaktır. Öğrenciye; öğrendiği teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özge İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. (2017) Cerrahi Hemşireliği 1-2. Nobel Tıp Kitabevi Tic. Ltd. Şti. 978-605-335-295-2. İstanbul. 2. Carpenito-Moyet, L.J. (2012) Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Çev: Erdemir F., Nobel Tıp Kitabevleri. 2. Baskı. İstanbul. 3. Çelik S, Usta Yeşilbakan Ö. (Ed). (2015). Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi. ISBN: 978-605-320-101-4. 4. Karadağ M, Bulut H. (Ed). (2019). Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı 1-2. Vize Yayıncılı. ISBN: 978-605-9278-66-9. 5. Eti Aslan F, Olgun N. (Ed). (2017). Fizyopatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi. ISBN: 978-605-9354-41-7. 6. Akyolcu N, Kanan N, Aksoy G. (Ed). (2017). Cerrahi Hemşireliği 1-2. Nobel Tıp Kitabevi. ISBN: 97-860-533-529-52. 7. Eti Aslan F. (Ed). (2017). Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Yayıncı Sertifika No: 25465. Akademisyen Tıp Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Cerrahi Hastalıklarına Giriş, Cerrahinin Tarihçesi, Beden İmajı, Kayıp, Stres Mekanizması, Doku Zedelenmesi ve Yara İyileşmesi, Hastane Enfeksiyonları ve Asepsi, Preoperatif Hasta Bakımı, İntraoperatif Hasta Bakımı 2- Postoperatif Hasta Bakımı, Solunum Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları, Kardiyovasküler Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 3- Sinir Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları, Kas İskelet Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları, Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 4- Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 5- Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 6- Yanık ve Hemşirelik Bakımı 7- Meme cerrahisi 8- Meme cerrahisi 9- ARA SINAV 10- Endokrin Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 11- Endokrin Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 12- Ağrı ve Hemşirelik Bakımı 13- Üriner Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları 14- Üriner Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 95 1
4 Quiz 1 5 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 6 72
6 Uygulama/Pratik 12 12 144
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 140
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cerrahi Hastalıklarına Giriş, Cerrahinin Tarihçesi, Beden İmajı, Kayıp, Stres Mekanizması, Doku Zedelenmesi ve Yara İyileşmesi, Hastane Enfeksiyonları ve Asepsi, Preoperatif Hasta Bakımı, İntraoperatif Hasta Bakımı
2 Postoperatif Hasta Bakımı, Solunum Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları, Kardiyovasküler Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları
3 Sinir Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları, Kas İskelet Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları, Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları CERRAHİ EL YIKAMA CERRAHİ ÖNLÜK VE ELDİVEN GİYME CERRAHİ BOHÇA AÇMA PREOPERATİF HASTA BAKIMI POSTOPERATİF HASTA BAKIMI KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ
4 Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları
5 Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları
6 Yanık ve Hemşirelik Bakımı
7 Meme cerrahisi
8 Meme cerrahisi
9 ARA SINAV
10 Endokrin Sistem Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
11 Endokrin Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları
12 Ağrı ve Hemşirelik Bakımı
13 Üriner Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları
14 Üriner Sistemin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233233 Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve uygulamalarını tanımlayabilme
2 1233234 Cerrahi hastasının temel gereksinimlerini kavrayabilme
3 1233235 Sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarını tanımlayabilme
4 1233236 Cerrahi tedavinin başarısını etkileyen etmenleri tanımlayabilme
5 1233237 Cerrahi hemşiresinin niteliklerini tanımlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 4 2 4 5 5 4 2 4 5 3 4
2 2 3 2 5 4 4 5 4 2 3 2 4 5 3
3 3 5 4 3 2 4 2 2 3 4 3 5 5 3
4 5 5 4 3 5 1 5 4 4 5 3 2 3 2
5 4 1 3 3 3 5 4 4 2 2 2 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek