Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği 927001 4 7 14

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsel Altay, Öğr. Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maville JA, Huerta CG (2008) Health Promotion in Nursing. Thompson Delmar Learning, 2nd Edition,New York, USA Allender JA, Rector C, Warner KD (2010) Community Health Nursing. Lippincott Williams ve Wilkins, 7th Edition, Philadelphia, USA. Nies MA, McEwen M (2007) Community Health Nursing. Saunders, 4th edition, Philadelphia, USA. Allender JA, Spradley BW (2005) Community Health Nursing Promoting and Protecting The Public’s Health. Lippincott Williams ve Wilkins, 6th Edition, Philadelphia, USA. David S., Frances A., Frost M. (2005) Community Health Care Nursing. Third Edition.USA:Blackwell publishing. Stanhope M., Lancester J. (2004) Community and Public Health Nursing. Sixth Edition, USA:Mosby.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Halk Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Temel Kavramlar, Halk Sağlığı Tarihçesi, Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi, Evde Bakımda Halk, Sağlığı Hemşireliği ,Aile Sağlığı Hemşireliği, Sağlıkta Eşitsizlikler, Toplumu Tanıma, Kültür ve Hemşirelik, Ana-Çocuk Sağlığı, Okul Sağlığı Hemşireliği, Erken Tanı ve Taramalar, Aile Planlaması Hizmetleri, Afetlerde Halk Sağlığı Hemşireliği, Göç ve Göçmen Sağlığı, Adölesan Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi, Yaşlı Sağlığı, İş ve İşçi Sağlığı, Çevre Sağlığı, Ceza ve Tutukevi Hemşireliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 100 100
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 50 50
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
14 Gözlem 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 20 20
19 Beyin Fırtınası 1 5 5
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -Halk Sağlığı Hemşireliği -Halk Sağlığı Temel Kavramlar -Halk Sağlığı Tarihçesi - Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
2 -Evde Bakımda Halk Sağlığı Hemşireliği -Aile Sağlığı Hemşireliği -Sağlıkta Eşitsizlikler -Toplumu Tanıma
3 -Kültür ve Hemşirelik -Ana-Çocuk Sağlığı -Okul Sağlığı Hemşireliği
4 -Erken Tanı ve Taramalar -Aile Planlaması Hizmetleri -Afetlerde Halk Sağlığı Hemşireliği
5 Göç ve Göçmen Sağlığı göç sayısı 2018.pdf
figen göç sayısı 2018.pdf
6 Adölesan Sağlığı Hemşireliği
7 Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi
8 Yaşlı Sağlığı
9 Vize Haftası
10 Yaşlı Sağlığı
11 İş ve İşçi Sağlığı
12 Çevre Sağlığı
13 Çevre Sağlığı
14 Ceza ve Tutukevi Hemşireliği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1104285 Halk sağlığı hemşireliğine yönelik temel kavramları bilir
2 1104286 Dünyada ve Türkiye'deki sağlık politikalarını bilir
3 1104287 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili kavramları bilir ve uygular
4 1104288 Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik temel kavramları bilir
5 1104289 Sağlık eğitimi yöntemlerini bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.