Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve yenilikçilik dersine giriş YOK YOK
2 Yaratıcılık kavramı ve kapsamı YOK YOK BAŞARI HİKAYELERİ VE YARATICILIK KAVRAMI.pdf
3 Yaratıcılık ve fikir üretimi YOK YOK yaratıcılık ve fikir üretimi.pdf
4 İnovasyon kavramı ve kapsamı YOK YOK İNOVASYON KAVRAMI VE KAPSAMI.pdf
5 İnovasyon türleri-1 YOK YOK İNOVASYON TÜRLERİ.pdf
6 İnovasyon türleri-2 YOK YOK İNOVASYON TÜRLERİ.pdf
7 Girişimcilik kavramı ve kapsamı YOK YOK GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KAPSAMI.pdf
8 Girişimcilik kültürü ve boyutları YOK YOK GİRİŞİMCİLİK VE KÜLTÜR.pdf
9 Ara Sınav YOK YOK
10 Girişimcinin özellikleri YOK YOK GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ.pdf
11 İnovatif fikir üretmek YOK YOK İNOVATİF FİKİR ÜRETMEK.pdf
12 İnovatif ürün (faydalı model, patent) geliştirme süreci YOK YOK İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ.pdf
13 Hemşirelikte inovasyon ve girişimcilik YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.pdf
Hemşirelikte Yeni ve Önemli Bir Kavram-Girişimcilik.pdf
hemşirelikte inovasyon örnekleri-makale.pdf
14 Hemşirelik uygulamalarında inovatif yaklaşımlar YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.pdf
uluslararası inovatif hemşirelik kongresi bildiri kitabı.pdf
15 FİNAL SINAVI YOK YOK
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456940 İnovasyonu tanımlar ve önemini kavrar
2 1456941 Girişimciliği tanımlar ve önemini kavrar
3 1456942 İnovasyon ve girişimcilik arasındaki bağlantıları kavrar
4 1456943 Hemşirelikte inovasyon ile ilgili uygulamaları takip eder
5 1456944 Türkiyede ve dünyada sağlık sektörüne özgü inovasyon çaışma konuları ile ilgili trendleri takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
2 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
3 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
4 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
5 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek