Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM414 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kavramlarını bir arada incelemek, hemşirelik açısından inovasyonun önemini anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Nazlı Baltacı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Merih YD. İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri, 2018 I .Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı 2018 Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu, Bildiri Kitabı 2017 Drucker P. İnovasyon ve Girişimcilik, 1. Baskı, Optimistik Yayınları, 2017 Odabaşı Y. (Ed.) Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 8. Basım, No:1567, 2011 Yıldırım R., Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, 4. Baskı, 2003 İnovatif Hemşireler Derneği - web linki http://inovatifhemsirelikdernegi.com/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste hemşirelikte yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kavramları incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılık kavramı ve kapsamı YOK YOK BAŞARI HİKAYELERİ VE YARATICILIK KAVRAMI.pdf
2 Inovasyon kavramı ve kapsamı YOK YOK İNOVASYON KAVRAMI VE KAPSAMI.pdf
3 İnovasyon türleri YOK YOK İNOVASYON TÜRLERİ.pdf
4 Girişimcilik kavramı ve kapsamı YOK YOK GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KAPSAMI.pdf
5 Girişimcilik kültürü ve boyutları YOK YOK GİRİŞİMCİLİK VE KÜLTÜR.pdf
6 Girişimcinin özellikleri YOK YOK GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ.pdf
7 İnovatif fikir üretmek YOK YOK İNOVATİF FİKİR ÜRETMEK.pdf
8 İnovatif ürün (faydalı model, patent) geliştirme süreci YOK YOK İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ.pdf
9 Ara Sınav YOK YOK
10 Sağlık sektöründe inovasyon ve girişimcilik YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.docx
11 Hemşirelikte inovasyon ve girişimcilik YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.docx
12 Hemşirelikte inovasyon ve girişimcilik YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.docx
13 Hemşirelik uygulamalarında inovatif yaklaşımlar YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.docx
14 Hemşirelik uygulamalarında inovatif yaklaşımlar YOK YOK Girişimcilik ve yenilikçilik dersi- çeşitli konularda buluş proje fikir patent değerlendirme formu.docx
15 FİNAL SINAVI YOK YOK
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232277 İnovasyonu tanımlar ve önemini kavrar
2 1232278 Girişimciliği tanımlar ve önemini kavrar
3 1232279 İnovasyon ve girişimcilik arasındaki bağlantıları kavrar
4 1232280 Hemşirelikte inovasyon ile ilgili uygulamaları takip eder
5 1232281 Türkiyede ve dünyada sağlık sektörüne özgü inovasyon çaışma konuları ile ilgili trendleri takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
2 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
3 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
4 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
5 4 1 4 3 5 3 3 3 1 5 3 4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek