Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK221 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kavramalarını sağlamak; onların bilimsel etik hassasiyetlerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, A. Sosyal Bi,limlerde Araştırma, Pegem Yayınları, Ankara, 2009. Bal, H., Nitel Araştırma Yöntemleri, Fakülte Yayınevi, Isparta, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

1. Bilim ve bilgi nedir? 2. Bilimsel düşünce ve bilimsel devrim 3. Bilimsel araştırma ve bilimsel etik nedir? 4. Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir? Nasıl yapılırlar?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi ve bilim nedir?
2 Bilimsel düşünce ve bilimsel etik
3 Bilimsel düşünce ve bilimsel etik
4 Aydınlanma ve bilimsel devrim
5 Aydınlanma ve bilimsel devrim
6 Aydınlanma ve bilimsel devrim
7 Ara sınav
8 Bilimsel araştırma yöntemleri
9 Bilimsel aaştırma yöntemleri
10 Bilimsel araştırma yöntemleri
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295725 1. Öğrenci bilimsel düşünceyi bilir
2 1295726 Öğrenci, bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve bilimsel etik kurallarını benimser.
3 1295727 Öğrenci bilimsel araştırma yöntemlerine ve bilimsel etiğe uygun çalışmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70177 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 70178 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 70179 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 70180 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 70181 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 70182 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 70183 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 70185 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
9 70188 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10 70191 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
11 70184 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
12 70186 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
13 70189 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 70192 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
15 70187 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
16 70190 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5
2 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek