Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM416 İç Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

Dersin temel amacı; sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalık ve sakatlığın önlenmesi için mümkün olan en yüksek sağlık bakımını vermek, öğrencilerin mezuniyet sonrası klinik deneyim anlamında donanımlı olmasını sağlamak, öğrencilerin kariyer planlamasına yön vermektir. Öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca edindiği bilgi ve becerileri, mesleki değerler ve etik ilkeler ile birleştirmelerini sağlamak, güncel yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olmaları ve buna yönelik araştırma yapmalarına yönlendirmek İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük uygulamasının temel hedeflerindendir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Uygulama alanlarının gerektirdiği,alana ilişkin her türlü yazılı,görsel kaynak ,toplantılar ve kişiler dersin kaynaklarını oluşturur 2)Kütüphanedeki hemşirelik ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Manevi bakım, kronik hastalıklarda yaşam kalitesi, yaşlı ihmal ve istismarı gibi konular ders kapsamında tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 24 336
12 Takım/Grup Çalışması 14 12 168
16 Alan Gezisi 3 4 12
24 Seminer 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İç Hastalıkları Hemşireliğinin Gelişimi Dersin Tanıtılması 1. HAFTA.ppt
2 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kariyer Planlama 1. HAFTA.ppt
3 ‘Kısıtlama Kararını Kim Verir?’ Kısıtlamalar ve Hemşirelik Bakımı 3. HAFTA.ppt
KISITLAMA ALTINDAK__ HASTANIN BAKIMINDA B__R YOL HAR__TASI[#438777]-497508.pdf
4 Onkolojik Hastada DNR Kararı (Münazara) DNR!.pdf
DNR2.pdf
5 Kronik Hastalıklarda Tedaviye Uyum ve Yaşamı Kolaylaştırmada Faydalı Buluş Fikirleri uyum.pdf
6 Ölüm Yeri Tercihi: ‘Ev mi? Klinik mi?’ (Münazara ölüm yeri tercihi.pdf
7 Manevi Bakım kiminle, ne zaman? manevi bakım.pdf
8 Bende buradayım: Bakım verici yükü (Kısa film çalışması) bakım verici yükü.pdf
9 VİZE
10 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Teknolojik Yaklaşımlar teknoloji1.pdf
teknoloji2.pdf
11 Deprem ve Sonrası: Crush Sendromu ve Hemşirelik Bakımı 11. HAFTA.ppt
12 Öykü puzzle analizi: ‘Hemşire Kim?’
13 Artık Biliyorum: Bilgi yarışması
14 Yaşlı İhmal ve İstismarı 14. HAFTA.ppt
YALILIK VE İSTİSMAR.pdf
YAŞLI İSTİSMARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233211 Bakım verdiği birey\aile\toplum ile çalışırken temel hemşirelik bilgi ve becerilerini kullanabilme
2 1233212 Birey, aile ve toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamaları planlayabilme ve uygulayabilme
3 1233213 Diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği yapabilme
4 1233214 Mesleki gelişim ve politikaları takip edebilme
5 1233215 Mesleki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek araştırma konularını saptayabilme, bilimsel temele dayandırabilme, klinik becerileri geliştirebilme
6 1297658 Hastaya bütüncül yaklaşım ile bireyselleştirilmiş bakım sunması
7 1297659 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt etmesi
8 1297660 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanması hedeflenmektedir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek