Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM420 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn hemşirelik uygulamasının amacı, öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, mesleksel değerler ve ilkeler ışığında ilgili klinik ve sahada uygulayarak pekiştirmelerini sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek ve mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Nazlı Baltacı, Öğr. Gör. Atife Çetin

Ön Koşul Dersleri

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. yarıyıllarındaki kuramsal uygulamalı dersleri almış ve devam koşulunu yerine getirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Acaroğlu R, Kaya H. (2017). NANDA Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kitapevi. 2. Beji, N.K. (Edt) (2015). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 3. Beji NK (2015). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 4. Bulechek G.M., Butcher H.K, Dochterman J.M., ve Wagner C.(2017).Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması(NIC). Çeviri editörleri: Erdemir F. Kav S. Akman Yılmaz A., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. * 5. Burkhardt, M.A., Nathaniel, A.K. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik, Çev: Alpar, Ş.E., Bahçecik, N. ve Karabacak, Ü., İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, İstanbul. 6. Carpenito-Moyet, L.J. (2012) Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Çev: Erdemir F., Nobel Tıp Kitabevleri. 2. Baskı. İstanbul.* 7. Coşkun, A. (2014). Hemşire ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 8. Coşkun, A., Ekizler, H. ve İnanç, N. (2000). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, 2. Baskı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Birmat Matbaacılık, İstanbul. 9. Davidson, M.R., London, M.L. ve Ladewig, P.A.W. (2015). Olds' Maternal-Newborn Nursing ve Women's Health Across the Lifespan, 10 th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River. 10. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin M.N., (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel Tıp Kitapevi. Ankara. 11. Fawcett J. (2015). Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. F.A. Davis Company. 12. Gilbert, E. S. ve Harmon, S. H. (2011). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum. Çev. Edt: Taşkın, L., Palme Yayıncılık, Ankara.* 13. Johnson, J.Y. (2012). Anne-Yenidoğan Hemşireliği, Kendi Kendine Öğrenme Rehberi, Çev. Edt: Çiçek, N., Taşkın, L., Palme Yayıncılık, Ankara. 14. Kadayıfçı, O. (2005). Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum. Nobel Kitabevi, Adana. 15. Karaca Saydam B. (2015). Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. Ankara 16. Kömürcü, N. (2012). Akış şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 17. Kömürcü, N., Ergin, A.B. (2008). Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Bedray Basın Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul. 18. London M, Ladewig P, Ball J, Bindler R. (2016). Maternal ve Child Nursing Care. Pearson. 19. Lowdermilk D.L., Perry S.E., Cashion M.C., Alden K.(2016). “Maternity ve Women’s Health Care”, Elsevier. USA. 20. Mattson, S. And Smith, J.E. (2017). Core Curriculum for Maternal-Newborn Nursing, 5th Edition, Saunders. USA. 21. McKinney, E..S., James, S..R., Murrar, S.S. ve Ashwill J.W. (2018), Maternal-Child Nursing. Elsevier. USA. 22. Okumuş, H. ve Mete, S. (Edt) (2014). Anne ve Babalar İçin Doğuma Hazırlık (Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber), Deomed, 2. Baskı, İstanbul. 23. Olds, S.B et all. (2003). “Maternal-Newborn Nursing and Women's Health Care”, Philadelphia, Seven Edition, USA. 24. Pektekin Ç. (2013) Her Alanda Kadın Olmak. İstanbul Tıp Kitabevi. 25. Posner, G.D., Dy, J., Black, A. and Jones, G.D. (2014). Eylem ve Doğum, Çev. Editörleri: Demir, S.C., Güleç, K.Ü., Akademisyen Tıp Kitabevi, 6. Baskı. Ankara. 26. Rathfisc, G. (2012). Doğal Doğum Felsefesi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 27. Robson E., Waugh J. (2016). Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı. Çeviri Edit: Soğukpınar N. Nobel Kitabevi. Ankara. 28. Rowe Kaakinen J, Padgett Coehlo D, Steele R, Robinson M., (2018). Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research F.A. Davis Company. 29. Ruth C. Mcgillis Bındler , Jane W. Ball , Marcia L. London , Michele R. Davıdson , Pearson. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Çev.Ed: Canbulat Şahiner N., Açıkgöz A., Demirgöz Bal M., Nobel Tıp Kitapevi. 30. Serçekuş P. İşbir G.G., (2016). Anne Babalar İçin Doğal Doğum. Deomed Medikal Yayıncılık. 31. Sevil Ü, Ertem G. (2016). Perinatoloji ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 32. Simpson, K.R. ve Creehan, P.A. (2001). Perinatal Nursing, 2nd Ed., Lippincott Company, Philadelphia, New York. 33. Simkin P, Ancheta R.. (2016). Doğum Süreci El kitabı. Çev. Ed. Mete S. Nobel Tıp Kitapevi. 34. Sönmez V. (2000). Bilim Felsefesi. Anı Yayınları. 35. Şentürk, S.E. (2013). Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 36. Şirin, A. ve Kavlak, O. (Edt) (2015). Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitapevi, 1. Baskı İstanbul. 37. Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.* 38. Taşkın, L., Eroğlu, K., Terzioğlu, F., Vural, G. ve Kutlu, Ö. (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, Ankara. 39. Tokat, M.A.( Edt) (2013). Gebelikte ve Doğum Eyleminde Elektronik Fetal İzlem, Deomed, 1. Baskı, İstanbul. 40. Yamaç K., Gürsoy R. ve Çakır N. (2002). Gebelik ve Sistemik Hastalıklar. Medikal ve Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 41. Wheeler L. (2002). “Nurse-Midwifery Handbook : A Practical Prenatal and Postpartum Care”, Second Edition, USA. 42. Woollands A. Wilson B. Barrett D.(2014). Bakımın Planlanması “Hemşire ve Hemşire Öğrenciler İçin Rehber”. Ed: Okumuş H. Palme Yayınevi. * Dersin Temel Kaynak Kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

VAR

Dersin İçeriği

-Gebelikte, doğum eylemi ve doğum sonu dönemde izlem ve bakım, yenidoğan hemşirelik bakımı, jinekolojik durumlarda hemşirelik bakımı ve tüm bu konulara yönelik laboratuvar uygulaması -Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği ile ilgili güncel serbest konular (dersi veren öğretim elemanları tarafından her yıl dönem başında planlanan farklı konular)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 24 336
7 Laboratuvar 3 8 24
14 Gözlem 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması Dersine Giriş -Watson İnsan Bakım Kuramı Sunusu -Doğum öncesi bakım ve izlem, doğum eylemi ve doğum sonu dönemde hemşirelik bakım, yenidoğan hemşirelik bakımı, jinekolojik durumlarda hemşirelik bakımı Laboratuvar uygulaması DOĞUM SONU DÖNEM VE BAKIMI.pdf
2 -Kanıt temelli uygulamalar (gebelik, doğum ve doğum sonu dönem) ve hemşirelik -Yaşam dönemlerine göre kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine yönelik eylem planları KLİNİK UYGULAMA
3 -Türkiye’de sağlık bakım sistemlerinin tarihsel süreci ve kadın sağlığı -Toplum temelli aile merkezli bakım ve kadın sağlığı hemşireliği (roller, uygulama alanları, koruma düzeyleri, kültürel yaklaşımlar) KLİNİK UYGULAMA
4 -Doğurganlığın düzenlenmesi ve sağlık hizmetleri, ülkemizdeki durum -Sağlık politikaları ve hemşireliğe yansımaları KLİNİK UYGULAMA
5 -Kadın sağlığı güncel göstergeleri ve durum değerlendirmesi -Kadın sağlığında tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamaları ve hemşirelik KLİNİK UYGULAMA
6 -Anne bebek bağlanmasında (prenatal, innatal ve postnatal dönemde) hemşirenin rolü -Kadın sağlığı alanında etik konular KLİNİK UYGULAMA
7 -Kadına yönelik şiddet ve farkındalık yaratma -Savunmasız ve riskli gruplarda kadın(erken yaşta evlenme adölesan gebelikler, göçmen ve mülteci kadın ve çocuk sağlığı, riskli gebelikler, ileri yaş) KLİNİK UYGULAMA
8 -Aile planlamasında güncel konular ve evlilik öncesi danışmanlık hizmeti -Kadın-liderlik-değişim ve hemşireliğe yansımaları KLİNİK UYGULAMA
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 -Sağlık alanında mobing ve malpraktis -Doğuma hazırlık ve doğal doğumda hemşirenin rolleri KLİNİK UYGULAMA
11 -Özel durumlarda cinsellik (engelli/gebe/jinekolojik kanseri olan/lohusa/LGBT) KLİNİK UYGULAMA
12 -Kadın sağlığı ve sorunlarında karşılaşılan adli durumlar ve sağlık hukuku KLİNİK UYGULAMA
13 -İnfertilitenin sosyal yönü ve danışmanlık KLİNİK UYGULAMA
14 -Kadın sağlığı ve doğum hemşireliği rolleri ve standartları KLİNİK UYGULAMA
15 YARIYIL SONU SINAVI YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244143 Bakım verdiği birey/aile/toplum ile çalışırken temel hemşirelik bilgisi ve diğer kuramsal bilgileri kullanabilme
2 1244144 Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik uygulamaları yapabilme
3 1244145 Hemşirelik hizmetlerinde klinik karar verme, eleştirel düşünme ve problem çözme ve iletişim becerilerini kullanabilme
4 1244146 Diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
5 1244147 Mesleği ile ilgili gelişme ve politikaların takip edebilme
6 1244153 Mesleki bilgi ve uygulamalara katkı verebilecek hemşirelik araştırma konularını tartışabilme ve hemşirelik bakımını bilimsel bilgiye dayandırabilme, klinik becerileri geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5
2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek