Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM422 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

Öğrencilere 0-18 yaş grubuna yönelik normal büyüme ve gelişme, sağlığı koruma ve sağlıktan sapma durumlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve tutumu sergileyen hemşireler yetiştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri Hastanede yatan çocuk Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk Pediatride ilaç uygulamaları ve özel uygulamalar Sıvı / elektrolit- asit / baz denge ve dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı Fiziksel defekti olan yenidoğan ve hemşirelik bakımı Büyüme ve gelişme Normal ve riskli yenidoğan ve hemşirelik bakımı Ara sınav haftası Hematoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Onkoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Nörolojik sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Endokrin sistem sorunu olan çocuk ve ebelik bakımı Solunum sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Üriner sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Genetik ve metabolizma sorunu olan çocuk Çocuklarda sık görülen kazalar ve zehirlenmeler Çocuklarda beslenme ve beslenme sorunları Çocuklarda ağrı yönetimi Enfeksiyon hastalığı olan çocuk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 10 130
6 Uygulama/Pratik 13 24 312
10 Tartışma 4 22 88
11 Soru-Yanıt 4 20 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri Hastanede yatan çocuk
2 Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk
3 Pediatride ilaç uygulamaları ve özel uygulamalar
4 Sıvı / elektrolit- asit / baz denge ve dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı
5 Fiziksel defekti olan yenidoğan ve hemşirelik bakımı
6 Büyüme ve gelişme
7 Normal ve riskli yenidoğan ve hemşirelik bakımı
8 Hematoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Onkoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
9 Nörolojik sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
10 Endokrin sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
11 Solunum sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
12 Solunum sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
13 Çocuklarda sık görülen kazalar ve zehirlenmeler Çocuklarda beslenme ve beslenme sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249533 Dünya’da ve Ülkemizde çocuk sağlığına ilişkin politikaları ve sorunları tanıyacak ve bu konularla ilgili hemşirenin/ ebenin rolünü kavrayacaktır
2 1249534 Kronik hastalığı olan, fiziksel defekti olan ve ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine gerekli ve uygun hemşirelik/ebelik bakımını verebilecektir
3 1249535 Çocuğun büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri kavramasını ve bu süreci olumlu/ olumsuz etkileyen faktörleri tanıyacak ve değerlendirecektir
4 1249536 Çocuk ve aile bütünlüğünü kavrayabilecek ve bu bütüncül yaklaşımı kullanarak uygun iletişimi ve girişimleri sağlayacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek