Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 24 312
10 Tartışma 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 2 26
18 Örnek Vaka İncelemesi 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı Uygulama alanının tanıtımı
2 Yönetim ve ilgili Kavramlar Yönetim Süreci 1. HAFTA UYGULAMA
3 Organizasyon ilkeleri Organizasyon teorileri 2. HAFTA UYGULAMA
4 Genel Sağlık Sistemi Sağlık politikaları ve hemşireliği ilgilendiren sağlık mevzuatı 3. HAFTA UYGULAMA
5 Kalite Yönetimi 4. HAFTA UYGULAMA
6 İletişim Çatışma Yönetimi 5. HAFTA UYGULAMA
7 Ekip Çalışması 6. HAFTA UYGULAMA
8 Problem Çözme ve Karar Verme Değişimin Yönetimi 7. HAFTA UYGULAMA
9 Hemşire Görevlendirme Sistemleri Bakım Ünitesinin Yönetimi MIDTERM
10 İnsan Kaynakları Yönetimi 8. HAFTA UYGULAMA
11 Motivasyon 9. HAFTA UYGULAMA
12 Güç, Otorite, Etkileme Hemşirelikte Liderlik 10. HAFTA UYGULAMA
13 Performans Değerlendirme 11. HAFTA UYGULAMA
14 Kariyer Yönetimi Toplantı ve Zaman Yönetimi 12. HAFTA UYGULAMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502959 Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlayabilme
2 1502960 Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde gerçekleşen kalite çalışmalarını hemşirelik uygulamalarına yansıtabilme
3 1502961 Sağlık ve hemşirelikle ilgili yasa, mevzuat ve yönetmelikleri bilip günümüz koşulları ve uygulamalarıyla uygunluğunu tartışabilme
4 1502962 Birey, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle sağlıklı ve etkili iletişim tekniklerini kullanabilme ve hizmet sunumunda ekip çalışmasına önem verme ve ekip içerisindeki çatışmaları, nedenlerini ve çözüm yollarını tartışabilme
5 1502963 Hemşirelik hizmetleri ilgili sorunların çözümünde bilimsel sorun çözme yaklaşımlarını kullanabilme
6 1502964 Değişim önderliği rolünü kavrama ve bakım uygulamalarına ilişkin sorunlara yönelik değişim planı hazırlayabilme
7 1502965 Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik uygulamalarına yansıtarak diğer hemşirelere liderlik yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 5 4 2 3 5 2 3 5 2 2 4
2 4 5 5 4 4 3 3 4 2 3 4 4 2 5
3 3 5 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 2 5
4 3 5 3 4 3 4 5 5 2 3 5 2 3 2
5 4 3 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4
6 4 2 2 4 5 3 3 3 2 5 4 3 4 3
7 3 3 5 4 4 2 2 2 2 5 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek