Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM428 Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

Toplum sağlığı hemşireliğinin temelleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. yarıyıllardaki kuramsal uygulamalı dersleri almış ve devam koşulunu yerine getirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Maville JA, Huerta CG (2008) Health Promotion in Nursing. Thompson Delmar Learning, 2nd Edition,New York, USA 2. Allender JA, Rector C, Warner KD (2010) Community Health Nursing. Lippincott Williams & Wilkins, 7th Edition, Philadelphia, USA. 3. Nies MA, McEwen M (2007) Community Health Nursing. Saunders, 4th edition, Philadelphia, USA. 4. Allender JA, Spradley BW (2005) Community Health Nursing Promoting and Protecting The Public’s Health. Lippincott Williams & Wilkins, 6th Edition, Philadelphia, USA. 5. David S., Frances A., Frost M. (2005) Community Health Care Nursing. Third Edition.USA:Blackwell publishing. 6. Stanhope M., Lancester J. (2004) Community and Public Health Nursing. Sixth Edition, USA:Mosby. 7. Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Anadolu Nobel Tıp Kitapevi, 2016, Elazığ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği kavramları, Türkiye’de sağlık organizasyonu, sağlık politikaları, epidemiyoloji, Türkiye’nin sağlık problemleri, aile sağlığı, anne-bebek sağlığı, çocuk sağlığı,, adölesan sağlığı, erişkin kadın ve erkek sağlığı, yaşlı sağlığı, okul sağlığı hemşireliği, erken tanı, iş sağlığı hemşireliği, toplum ruh sağlığı, engelli sağlığı, aile ve toplumda şiddet ve suistimal konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 100 100
2 Final Sınavı 1 200 200
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 98 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 200 200

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumu tanılama ve toplum tanılama rehberi oluşturma YOK YOK
2 Çevre sağlığını değerlendirme YOK YOK
3 Sağlık hizmetlerinde örgütlenme ve aile sağlığı merkezleri YOK YOK
4 Aile sağlığı hemşireliği YOK YOK
5 Ev ziyaretleri YOK YOK
6 Evde gebe izlemi YOK YOK
7 Evde bebek izlem YOK YOK
8 Ara sınav OKUMA OKUMA
9 Sağlık eğitimi YOK YOK
10 Toplumda sağlığı geliştirme YOK YOK
11 Erişkin kadın ve erkek sağlığının izlenmesi YOK YOK
12 Evde bakım hemşireliği YOK YOK
13 Yaşlı ve engelli bireylerin sağlığının izlenmesi YOK YOK
14 Toplum ruh sağlığı YOK YOK
15 Kültürlerarası hemşirelik YOK YOK
16 FİNAL SINAV OKUMA OKUMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244060 Toplum sağlığı ve toplum sağlığı hemşireliğini tanımlar.
2 1244061 Ülkemizin halk sağlığı sistemi, sağlık hedefleri ve sağlık politikalarını tartışır.
3 1244062 Birey, aile ve toplum için tüm koruma düzeylerinde hemşirelik süreci uygular.
4 1244063 İş sağlığında, okul sağlığında, yaşlı sağlığında ve diğer incinebilir gruplar için halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarını tanımlar.
5 1244064 Sağlığı geliştirme ya da sağlık eğitim programı yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
2 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5
3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4
4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek