Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin fiziksel değerlendirme becerilerini geliştirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre hemşirelik tanılaması yapmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr Gör. Zeynep SAĞLAM, Dr Öğr Üy Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Görgülü RS. Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul Tıp Kitapevi,İstanbul, 2014. 2. Enç N. Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene. Nobel tıp Kitapevi, İstanbul, 2015. 3. Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Yayını. İstanbul,2015. 4. Aştı TA, Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Kitabevi, Özyurt Matbaacılık, İstanbul, 2011. 5. Potter AP, Perry AG. Fundamentals Of Nursing. 6 th Edition. Inc. All rights reserved. Mosby. St Louis. 2005. 6. Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier ve Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis. 7. Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. 8. Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti. 9. Aştı TA, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Akademi Basın, İstanbul, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık öyküsü alma, Genel değerlendirme, Deri ve deri ekleri değerlendirmesi, Baş ve boyun değerlendirmesi, Akciğerler ve solunum sistemi değerlendirmesi, Kalp ve dolaşım sistemi değerlendirmesi, Meme aksilla değerlendirmesi, Abdomen ve gastrointestinal sistem değerlendirmesi, Kas-iskelet sistemi değerlendirmesi, Sinir sistemi değerlendirmesi, Geriatrik değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 2 5 10
11 Soru-Yanıt 2 5 10
19 Beyin Fırtınası 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık öyküsü alma Sağlık Öyküsü Alma_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
1 VE 2. HAFTA SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN genel fizk muayene ve deri değerlendirmesi.pptx
2 Genel değerlendirme Genel Değerlendirme_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
1 VE 2. HAFTA SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN genel fizk muayene ve deri değerlendirmesi.pptx
3 Deri ve deri ekleri değerlendirmesi Deri ve Deri Ekleri Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
3. hafta_deri v eklerinin değerlendirilmesi SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN.pptx
4 Baş ve boyun değerlendirmesi Baş ve Boyun Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
4. HAFTA _SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN.pptx
5 Akciğerler ve solunum sistemi değerlendirmesi 5. HAFTA SEVAL AĞAÇDİKEN ALKANtoraks ve akciğerlerinfm.pptx
Akciğerler ve Solunum Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
6 Kalp ve dolaşım sistemi değerlendirmesi 6. hafta_Kalp ve Periferik Vasküler Sstem _SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN.pptx
Kalp ve Dolaşım Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
7 Meme aksilla değerlendirmesi 7. hafta_meme ve aksillanın fizik muayenesi_SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN.pptx
Meme Axilla Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
8 Abdomen ve gastrointestinal sistem değerlendirmesi 8. hafta_abdomenin fizik muayenesi_Seval AĞAÇDİKEN ALKAN.pptx
Abdomen ve Gastrointestinal Sistem Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
9 Ara sınav
10 Kas-iskelet sistemi değerlendirmesi Kas ve İskelet Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
11 Sinir sistemi değerlendirmesi Sinir Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
12 Sinir sistemi değerlendirmesi Sinir Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
13 Geriatrik değerlendirme Geriatrik Değerlendirme_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
14 Geriatrik değerlendirme Geriatrik Değerlendirme_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244138 Fizik muayene yöntemlerini açıklar.
2 1244139 Fiziksel muayene yöntemlerini bilir ve uygular.
3 1244140 Fizik muayene bulgularını yorumlar.
4 1244141 Fizik muayene bulgularını tanılama sürecinde kullanır.
5 1244142 Bireyin değerlendirilmesinde fizik muayene becerilerini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek